Internetová encyklopedie dějin Brna

Adolf Opálka

  Adolf Opálka


  • * 4.1.1915 Rešice (okres Znojmo) – † 18.6.1942 Praha


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; armáda


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Velitel skupiny OUT DISTANCE. Zemřel společně s Josefem Bublíkem, Josefem Gabčíkem, Janem Hrubým, Janem Kubišem, Josefem Valčíkem a Jaroslavem Švarcem, kteří se podíleli na přípravě a vykonání atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. 5. 1942.

  • příčina úmrtí

   v boji v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje na Resslově ulici


  • bydliště

   Brno, Cihlářská 21


  • vzdělání

   Obecná škola Rešice,
   měšťanská škola Rouchovany,
   1932–1936 obchodní akademie v Brně,
   1937–1938 Vojenská akademie v Hranicích

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá hvězda Čs. vojenského řádu Za svobodu (1949),
   Hvězda I. třídy Čs. vojenského řád u bílého lva Za vítězství (18. 6. 1968),
   Řád M. R. Štefánika III. třídy in memoriam (1991),
   Čs. válečný kříž 1939 (1942, 1945),
   Certifikate of the King´s Commendation (1947),
   plukovník in memoriam rozkazem ministra národní obrany č. 72 ze dne 24. 6. 2002 s účinností od 30. 6. 2002


  • zaměstnání

   voják z povolání


  • poznámky

   Po ukončení brněnské obchodní akademie nastoupil roku 1936 vojenskou službu u pěšího pluku č. 43 v Brně (od 1. 10. 1936 sloužil ve Svatoplukových kasárnách v Židenicích jako vojín 9. roty), odkud odešel po půl roce na Vojenskou akademii do Hranic. Po jejím absolvování v roce 1938 zařazen k horskému pluku č. 2 v Ružomberoku jako poručík.
   Dne 26. 6. 1939 spolu s bratrancem Františkem Pospíšilem a Robertem Klecandou odešli do Polska, odtud přijeli lodí do Francie, kde A. Opálka nastoupil službu v Cizinecké legii v Africe.
   Po vypuknutí 2. světové války přijel zpět do Francie k čs. armádě v Agde, zde sloužil u 3. pěšího pluku, bojů na frontě se neúčastnil.
   Dne 12. 7. 1940 přijel lodí Neuralia do Velké Británie, jako nezařazený důstojník sloužil u kulometné roty čs. samostatné brigády. V létě 1941 se přihlásil do výcviku pro nasazení v týlu nepřítele.
   Od 19. září do 20. října 1941 absolvoval speciální výcvik ve Skotsku. Po jeho prodělání určen velitelem paraskupiny OUT DISTANCE (nadporučík Adolf Opálka, desátník aspirant Ivan Kolařík a rotný Karel Čurda), která byla vysazena v noci ze 27. na 28. 3. 1942 u Ořechova poblíž Telče. Zde byl také odhalen pomník výsadku, kde je však uvedeno pouze Opálkovo jméno, ne jména dalších členů výsadku.
   Ivan Kolařík se dopustil tragické chyby a ani sebevraždou nezachránil své blízké před popravou v Brně v Kounicových kolejích. Karel Čurda se přihlásil na pražském gestapu a za konfidentskou činnost byl po druhé světové válce popraven.

   Adolf Opálka bojoval spolu s dalšími parašutisty 18. 6. 1942 s přesilou příslušníků zbraní SS a gestapa v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje na Resslově ulici v Praze, v beznadějné situaci spáchal sebevraždu na kůru kostela. „Dle pitevního protokolu střepiny granátů mu přerazily záloketní kost a roztříštily ramenní kloub. Požil jed a střelil se do spánku. Jed účinkoval až po střele.
   Po smrti nacisté vypreparovali jeho lebku (stejně jako lebky jeho druhů) s určením pro budoucí muzeum zločinu. Přikládáme posmrtné foto Opálky pořízené v Ústavu soudního lékařství a foto z identifikace padlých - nejblíže leží Opálka, a foto vypreparovaných lebek.“


  • obrazy

   img8547.jpg img10633.jpg img10634.jpg img15879.jpg img15880.jpg img15881.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Bublík
   společně sebevražda v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje Gorazd
   pomoc při ukrývání parašutistů po atentátu na R. Heydricha v kostele v Resslově ulici v Praze Ivan Kolařík
   parašutista skupiny OUT DISTANCE Vladimír Petřek
   pomoc při ukrývání parašutistů po atentátu na R. Heydricha v kostele v Resslově ulici v Praze Jan Sonnevend
   pomoc při ukrývání parašutistů po atentátu na R. Heydricha v kostele v Resslově ulici v Praze
   další osoby (1)...


  • rodiče

   Anežka Vérostová (Opálková)


  • ulice

   Cihlářská
   jako student obchodní akademie bydlel v letech 1932 až 1936 v Masarykově studentském domově


  • osoba na objektech

   A. Opálka
   pamětní deska: Cihlářská 21/01 parašutisté, kteří zahynuli v červnu 1942 v Resslově ulici v Praze
   pamětní deska: Štefánikova 22/01


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, JMik


Aktualizováno: 13. 11. 2019

Adolf Opálka. Foto: archiv historického oddělení MZM.