Internetová encyklopedie dějin Brna

Alena Štěpánková-Veselá

  prof. Alena Štěpánková-Veselá


  • * 7.7.1923 Brno


  • varhanní virtuoska, rektorka JAMU v Brně
   dítě osobnosti: akademik prof. Ing. dr. Vítězslav Veselý


  • rodné jméno

   Veselá


  • zajímavé okolnosti

   v době její funkce rektorky získala škola bývalý hotel Astoria na Novobranské ulici (po rekonstrukci jsou tam učebny, knihovna a koleje), byla rekonstruována i budova JAMU na Komenského náměstí (dnes sídlo Hudební fakulty); zasloužila se rovněž o získání finančních prostředků na dokončení rekonstrukce Besedního domu v Brně


  • cena města

   za rok 2000 (hudba)


  • vyznamenání a pocty

   zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně (1997),
   zlatá medaile Akademie múzických umění v Praze,
   medaile Bedřicha Smetany,
   Cena Jihomoravského kraje (2012)


  • zaměstnání

   od roku 1952 výuka na JAMU (nejprve obor řízení sboru, od roku 1967 hra na varhany),
   1986–1990 vedoucí katedry klávesových nástrojů,
   1990–1997 rektorka JAMU

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek přátel hudby v Brně,
   Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu v Brně,
   direktorium Mezinárodního hudebního festivalu Brno,
   Správní rada Nadace Leoše Janáčka,
   poradní sbor Rady města Brna pro kulturní politiku


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Helena Veselá (Poláková)
   Vítězslav Veselý


  • sourozenci

   Karel Veselý


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 03. 06. 2017