Internetová encyklopedie dějin Brna

Leopold Siebenschein

  Leopold Siebenschein


  • * 23.3.1860 Strážnice (okres Hodonín) – † 2.3.1928 Brno


  • průmyslník v mydlářství
   bratr osobnosti: Elias/Edmund Siebenschein
   otec osobnosti: Felix Sigmund Siebenschein


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno:
   - Zeile 72
   - Pařížská (Pariser Strasse) 6


  • zaměstnání

   spolu s bratrem Eliasem (oba židovští obchodníci v Brně) požádal jako veřejný společník roku 1895 Zemský soud v Brně o zápis firmy Brüder Siebenschein do obchodního rejstříku pro veřejné obchodní společnosti - předmětem podnikání byla výroba olejového mýdla v Brně, Plotní ulice č. 27/31, kde bratři zakoupili objekt svého předchůdce Melichara Kokory,
   výroba měla používat jako surovinu jen čisté tuky, bylo zakázáno používat lůj a podnik se měl věnovat výhradně výrobě olejového mýdla, nikoliv lití svíček,
   Leopold Siebenschein uváděný k roku 1902 jako obchodník ve Strážnici, z firmy vystoupil a ta se stala firmou jednotlivce Eliase/Edmunda, jeho bratra

   Leopold Siebenschein požádal jako apretér roku 1904 Zemský soud v Brně o zápis firmy Leopold Siebenschein v Brně do obchodního rejstříku pro jednotlivce - v domě na Cejlu č. 39 chtěl provádět apreturu vlněného zboží ve mzdě, se kterou zde započal již v říjnu roku 1903,
   na brněnský Zemský soud se obrátil dále roku 1912 se žádostí o změnu předmětu podnikání, kterým měla být výroba apretovacích a šlichtovacích přípravků, a dále měl v úmyslu také vyrábět mýdlo - tuto výrobu chtěl vyrábět ve Wawrově (nyní Hybešova) ulici č. 40,
   roku 1922 však oznámil, že svoji živnost již delší dobu neprovozuje, a požádal o výmaz své firmy z obchodního rejstříku

  • odborné a zájmové organizace

   v souvislosti s výrobou mýdla se musel stát členem společenství řezníků, uzenářů a vařičů mýdla v Brně


  • hrob

   Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 16, řada 1, sekce 26C


  • prameny, literatura


  • partneři

   Friederike Siebenschein (Siebenschein)
   (první manželka) Charlotte Siebenschein (Siebenschein)
   sňatek: 24. 3. 1895, Brno (israel.matrika)
   (druhá manželka)


  • děti

   Felix Sigmund Siebenschein
   Rosa Haas (Siebenschein)


  • rodiče

   Nathan Siebenschein
   Lotti Siebenscheinová (Franklová)


  • sourozenci

   Edmund Elias Siebenschein


  • ulice

   Pařížská (Pariser Strasse)
   bydliště doložené v roce 1921 (dnes Za divadlem) Zeile
   bydliště doložené v roce 1890 (dnes Cejl)


  • stavby

   Židovský hřbitov
   Nezamyslova 27/395
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 07. 09. 2018