Internetová encyklopedie dějin města Brna

Heinrich Landesmann

  Dr. phil. Heinrich Landesmann


  • * 9.8.1821 Mikulov (okres Břeclav) – † 3.12.1902 Brno


  • spisovatel, básník, dramatik a publicista


  • pseudonym

   Hieronymus Lorm

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   V 15 letech ztratil sluch, postupně i zrak. Přesto se od svých dvaceti let stále zajímal o dění kolem sebe, vytvořil si dotekovou řeč, tzv. Lormovu abecedu, jež se používá mezinárodně dodnes. Své novinářské články, jimiž kritizoval metternichovský režim v Rakousku, diktoval. Po nuceném pobytu v Německu se natrvalo vrátil k synovi v roce 1892 do Brna.
   Pseudonym si zvolil podle svatého Jeronýma, který psal o osamělosti a zemřel jako poutník, příjmení podle svého oblíbeného hrdiny De L´orme od anglického romanopisce G. P. Jamese.


  • bydliště

   Vídeň (1822–1845?),
   Lipsko (1845?–1848),
   Vídeň (1848–1873),
   Drážďany (1873–1892),
   Brno, Údolní 27


  • vzdělání

   1826–1831 základní,
   gymnázium Vídeň (v roce 1832 musel studium přerušit),
   polytechnická škola Vídeň (1833),
   po těžké nemoci už pouze autodidakt

  • čestný doktorát

   Vídeň (?)

  • jiné pocty

   pamětní deska na rodném domě v Mikulově, Brněnská 9, od Nikose Armutidise ke 190. výročí narození (odhalena 23. 6. 2011)


  • dílo

   zobrazit Autor desítek novel, románů, básní, literárních kritik a fejetonů, filosofických úvah a několika dramat. Ovlivněn A. Schopenhauerem - předním představitelem pesimismu v německé poezii.

   Z prací např.:
   - Abdul (1843, 2. vydání 1852, zpracování pověsti)
   - Wiens Poetische Schwingen und Federn (1847, kriticko-politická práce)
   - Ein Zögling des Jahres 1848 (1855, 3 sv., 3. vydání z roku 1863 vyšlo s názvem Gabriel Solmer, román)
   - Am Kamin (1856, 2 sv., novely)
   - Erzählungen des Heimgekehrten (1858, novely)
   - Intimes Leben (1860, novely)
   - Novellen (1864, 2 sv.)
   - Wanderers Ruhebank (1881)
   - Philosophisch-kritische Streifzüge (1873)
   - Geflügelte Stunden. Leben. Kritik. Dichtung (1875, 3 sv.)
   - Der Naturgenuss. Eine Philosophie der Jahreszeiten (1876).

   Romány:
   - Todte Schuld (1878, 2 sv.)
   - Späte Vergeltung (1879, 2 sv.)
   - Der ehrliche Name (1880, 2 sv.)
   - Ausserhalb der Gesellschaft (1881)
   - Ein Schatten aus vergangenen Tagen (1882)
   - Ein Kind des Meeres (1882)
   - Der fahrende Geselle (1884)
   - Vor dem Attentat (1884) a další.

   Nejvíce byly současníky oceňovány především básnické sbírky: Gedichte (1870, do roku 1894 vyšlo v 7 vydáních) a Neue Gedichte (1877).
   Psal i literární studie, např. Ueber Realismus und Idealismus in Bezug auf Julian Schmidt, Wiener Beletristik, Lyriker aus Oesterreich, Heinrich Kleist und seine Kritiker a další. Je autorem divadelních prací (Der Herzenschlüssel, Die Alten und die Jungen atp.).


  • zaměstnání

   publicista, spisovatel


  • hrob

   Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 15, řada 1, sekce 21A

  • pojmenováno

   Abeceda pro hluchoslepé "Lormova abeceda", Sdružení Lorm (pro pomoc postiženým),
   Hieronymus-Lorm-Gasse (1911–1918), dnes Výstavní ulice,
   LORM - Společnost pro hluchoslepé, Zborovská 62, 150 00 Praha 5


  • poznámky

   Již jako mladý student ve Vídni publikoval básně v časopise „Österreichisches Morgenblatt“ nebo „Grenzboten“, které byly v předrevoluční době velice pokrokové a Landesmann musel uprchnout před metternichovskou policií z Rakouska do Lipska. V exilu zůstal až do roku 1948, kdy se v dubnu vrátil zpět do Vídně.
   Pro zhoršující se zdravotní stav se musel vzdát aktivní účasti v politickém životě, ale v literární práci pokračoval. V roce 1892 se přistěhoval k synovi do Brna, kde byl velice vážen. V soustrastném projevu rodině při jeho úmrtí v roce 1902 bylo uvedeno: „Město Brno si bude vždy považovat za čest, že zde velký básník prožil konec života.“


  • obrazy

   img11090.jpg img12497.jpg img12498.jpg img12499.jpg


  • pojmenované ulice

   - Hieronymus-Lorm-Gasse (Hieronyma Lorma) (Staré Brno)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Oznámení úmrtí Dr. phil. Heinricha Landesmanna (Hieronyma Lorma)"
   "Vzpomínka na Hieronyma Lorma"
   "Lorm: muž, který otevřel hluchoslepým svět"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Mährens Männer der Gegenwart: biographisches Lexikon (Dichter, Schriftsteller, Journalisten, Musiker, Maler, Bildhauer, Schauspieler)"
   "Gemeinde-Verwaltung und Gemeinde-Statistik der Landeshauptstadt Brünn für das Jahr 1902"
   "Brněnský židovský hřbitov"


  • partneři

   Henriette Landesmann (Frankl)
   sňatek: 1856


  • děti

   Ernst Landesmann
   Marie Landesmann (Landesmann)
   Adolf Landesmann


  • ulice

   Údolní
   bydliště doložené v letech 1892–1902 (tehdy č. 29)


  • stavby

   Židovský hřbitov
   Nezamyslova 27/395
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa
   LORM společnost pro hluchoslepé


  • autor

   Fl, Menš


Aktualizováno: 13. 10. 2018

Hieronymus Lorm. Zdroj: Jaroslav Klenovský, Brno židovské - historie a památky židovské osídlení města Brna, Brno 2002, s. 34.