Internetová encyklopedie dějin Brna

Franz Anton Muck

  Franz Anton Muck


  • * 1705 Bergstadtl(?) v Čechách – † před 1765 Brno(?)


  • puškař, doložen v Brně 1732–1753


  • zajímavé okolnosti

   ve stejné době působili v Brně dva puškaři se jménem Franz Muck, pravděpodobně příbuzní - druhý (Franz Xaver) byl synem puškaře Matheuse Mucka


  • měšťan od

   17. 4. 1733


  • dílo

   V našich i zahraničních sbírkách se dochovalo několik zbraní (kulovnice s kolečkovými a křesadlovými zámky, jednušky a hradebnice s křesadlovými zámky) se signaturou Frantz ( resp. F.) Muck. Nelze však s jistotou určit, zda jejich výrobcem byl on nebo druhý brněnský puškař stejného jména (Franz Xaver Muck).


  • zaměstnání

   puškařský mistr,
   v roce 1753 pracoval s tovaryšem

  • odborné a zájmové organizace

   cech puškařů a hodinářů v Brně


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Marie Mucková (Doczkal)
   sňatek: 4. 11. 1732, Brno (v letech 1733–1746 se jim narodilo 6 dětí)


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 03. 12. 2017