Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Vondroušek

  Josef Vondroušek


  • * 1.12.1904 Brno – † 6.12.1995 Brno


  • překladatel české literatury do esperanta


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Až do svých posledních dnů se věnoval nejen esperantu, ale i svým milovaným houslím, na které byl zvyklý hrát třikrát týdně.
   Josef Vondroušek byl věřící, pracovitý, houževnatý a pro věc mezinárodního dorozumění pomocí nadnárodního jazyka esperanto zanícený člověk. Masarykovou myšlenkou, že slušnost se vyplácí, se řídil celý život.


  • bydliště

   Brno, Jana Uhra 25


  • vzdělání

   lyceum,
   obchodní akademie (1922 maturita) - zde se jako 18letý mladík seznámil s esperantem, které propagoval a vyučoval jeho učitel Ing. Kroužil

  • jiné pocty

   čestný člen Českého esperantského svazu (1979),
   čestný člen Světového esperantského svazu (1992)


  • dílo

   V brněnských novinách Ruch a Nový lid vedl 4 roky esperantský kurs a rubriku. V tisku publikoval stovky informačních článků o esperantu.
   Po roce 1952, kdy byly u nás likvidovány všechny esperantské časopisy, vydával tzv. „Bulteno“, které se stalo vysoce hodnoceným zdrojem důležitých informací pro domácí esperantisty.
   Je autorem brožurky o esperantské literatuře "Historie a spisovatelé" (esperantsky 1977 a 1989, česky 1984).

   PŘEKLADY DO ESPERANTA - DÍLO KARLA ČAPKA:
   - Kniha apokryfů (1970)
   - Povídky z  jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy (1981)
   - Válka s mloky (1994)

   v rukopisech:
   Věc Makropulos, Ze života hmyzu, Devatero pohádek, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, Italské listy, Anglické listy, Cesta do Španěl).

   DALŠÍ PŘEKLADY:
   - Ondřej a drak (Viktor Dyk, 1985)
   - Vlastní životopis Karla IV. (1995)
   - Audience (Václav Havel 1996).

   DALŠÍ DÍLA V RUKOPISECH:
   - Dívka na vdávání, Mořský vlk a veselá vdova, Starosti korunovaných hlav (autor Miloslav Švandrlík)
   - Saturnin (Zdeněk Jirotka)
   - Čisté radosti mého života, Návrat čistých radostí - nedokončeno (Jan Šmíd)
   - Petrklíče (Svatopluk Čech)
   - Karel IV. a Čechy (Václav Chaloupecký)
   - Z deníku svatého Petra (Jarmila Hašková)
   - Staré pověsti české (Alois Jirásek)
   - Na dolinách svítá (František Kožík)
   - Princ Bajaja, Potrestaná pýcha (Božena Němcová)
   - Kámen a bolest (nedokončený překlad Karla Schulze).

   Ve spolupráci se svou manželkou Miladou, (kterou poznal v esperantském kurzu a s níž se oženil v roce 1933) a s dalšími členy klubu organizoval řadu schůzí a kongresů, například:
   - kongres moravských a slezských esperantistů v rámci akce „Současná kultura“ (1928)
   - 6. celostátní esperantský kongres (1935)
   - 8. celostátní esperantský kongres (1950)
   - zakládací kongres Českého esperantského svazu (1969), aj.

   Josef Vondroušek pracoval také jako esperantský tlumočník u příležitosti návštěv významných osobností v Brně, např.:
   - návštěva paní Ruth z USA, příbuzné prezidenta Wilsona (přijaté také prezidentem Masarykem), 1932
   - přednáška Josepha Schererveho velké aule Masarykovy univerzity v Brně (1934) aj.

   Organizoval také řadu zahraničních návštěv v Brně, například:
   - 1928 do Brna přijelo 400 účastníků světového kongresu esperanta v Budapešti
   - 1948 karavana 60 účastníků z Dánska (stejného roku také z Nizozemí)
   - 1961 karavana z Itálie se 110 účastníky aj.

   Josef Vondroušek byl populárním učitelem esperanta v letní škole v Rožnově pod Radhoštěm a v letních táborech v Lančově v letech 1960–1987, kde přednášel historii a literaturu esperanta. Přednáškové činnosti se věnoval nejen ve svém mateřském brněnském klubu, ale také v jiných městech, např. v Praze, Bratislavě, Ústí nad Labem aj. a v zahraničí, např. v Budapešti a Giule.
   Práce pro esperanto během fašistického a komunistického režimu v naší zemi byla pro mnohé esperantisty, nebezpečná. Josef Vondroušek byl v letech 1939–1943 několikrát vyslýchán gestapem a byla u něho provedena bytová prohlídka. V letech 1948–1954 byl podobně vyslýchán kvůli svým esperantským aktivitám Státní tajnou bezpečností StB, naštěstí bez drastických důsledků.


  • zaměstnání

   1924–1964 bankovní úředník v České spořitelně

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1923 člen Esperantského klubu v Brně (brzy se stal jeho funkcionářem, v letech 1928–1940 sekretář a v letech 1945–1984 jeho předseda),
   od roku 1931 člen výboru Československého esperantského svazu a členem výboru Světového esperantského svazu


  • obrazy

   img4499.jpg img4500.jpg


  • partneři

   Milada Vondroušková


  • děti

   Milada Vondroušková
   Lubor Vondroušek


  • ulice

   Jana Uhra
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 27. 11. 2018

Josef Vondroušek. Fotografii poskytla paní Milada Vondroušková (dcera).