Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Vondroušek

  Josef Vondroušek


  • * 1.12.1904 Brno – † 6.12.1995 Brno


  • překladatel české literatury do esperanta


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Až do svých posledních dnů se věnoval nejen esperantu, ale i svým milovaným houslím, na které byl zvyklý hrát třikrát týdně.
   Josef Vondroušek byl věřící, pracovitý, houževnatý a pro věc mezinárodního dorozumění pomocí nadnárodního jazyka esperanto zanícený člověk. Masarykovou myšlenkou, že slušnost se vyplácí, se řídil celý život.


  • bydliště

   Brno, Jana Uhra 25


  • vzdělání

   lyceum,
   obchodní akademie (1922 maturita) - zde se jako 18letý mladík seznámil s esperantem, které propagoval a vyučoval jeho učitel Ing. Kroužil

  • jiné pocty

   čestný člen Českého esperantského svazu (1979),
   čestný člen Světového esperantského svazu (1992)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1924–1964 bankovní úředník v České spořitelně

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1923 člen Esperantského klubu v Brně (brzy se stal jeho funkcionářem, v letech 1928–1940 sekretář a v letech 1945–1984 jeho předseda),
   od roku 1931 člen výboru Československého esperantského svazu a členem výboru Světového esperantského svazu


  • obrazy

   img4499.jpg img4500.jpg


  • partneři

   Milada Vondroušková


  • děti

   Milada Vondroušková
   Lubor Vondroušek


  • ulice

   Jana Uhra
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 27. 11. 2018

Josef Vondroušek. Fotografii poskytla paní Milada Vondroušková (dcera).