Internetová encyklopedie dějin Brna

Johannes ml. Zierolt

  Johannes ml. Zierolt


  • * 1570 Brno – † před 1610 Brno


  • brněnský zedník


  • zajímavé okolnosti

   v královském městě Brně doložen v letech přibližně mezi lety 1570 až 1610


  • bydliště

   v Brně vlastnil postupně dva domy:
   - v letech 1591–1595 v Široké ulici (na rohu Růžové uličky - dnes Vachova)
   - v letech 1607–1610 v Panenské ulici

  • měšťan od

   1590


  • zaměstnání

   zedník,
   roku 1582 ho Antonio Gabri přijal na 3 roky do učení (na masopustní neděli 1585 byl slavnostně uvolněn (freygesagt) před celým cechem),
   1590 přijat za mistra do cechu kameníků a zedníků,
   v letech 1591 a 1605 přijal na 3 roky do učení vždy po jednom tovaryši


  • poznámky

   První dům odkoupil od svého strýce (matčina bratra) Antonia Gabriho za 500 zlatých moravských (hotově složil 20 zlatých a zbytek měl splácet každoročně po 15 zlatých). S platbou se opozdil o celé čtyři roky a teprve v létě 1595 složil dlužní sumu ve výši 60 zlatých.
   V létě roku 1607 koupil od pletaře Petra Stanga v Panenské ulici svůj druhý dům za 220 zlatých moravských (hotově složil 15 zlatých a zbytek v ročních splátkách po 8 zlatých). I tento dům včas nesplácel a až vdova v září 1610 složila čtyři splátky za léta 1607–1610.
   Na základě rychtářských knih z let 1595–1610 se dozvídáme, že Johannes ml. Zierolt byl mnohokráte obstaven do vězení pro dluhy (například 1595 ho Babuš, žena židovského lazebníka žaluje pro dluh 15 zlatých a 15 grošů apod.).


  • prameny, literatura


  • partneři

   Maruš Zierolt (Fischer)
   sňatek: 10. 2. 1590 v Brně
   (první manželka)
   Mariana Zierolt (Prix)
   sňatek: 18. 9. 1594 v Brně
   (druhá manželka)


  • děti

   Alexander Zierolt
   syn z prvního manželství Klara Zierolt
   dcera z prvního manželství Jakob Zierolt
   syn z prvního manželství Mathias Zierolt
   syn z druhého manželství Matheus Zierolt
   syn z druhého manželství
   další děti (1)...


  • rodiče

   Johannes st. Zierolt
   Ursula Zierolt (Gabri)


  • sourozenci

   Simon Zierolt


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 25. 01. 2014