Internetová encyklopedie dějin Brna

Giovanni Battista Trapl (Trapolin)

  Giovanni Battista Trapl (Trapolin)


  • – † mezi 1611 a 13.2.1612 Brno


  • italský zedník


  • národnost

   italská

  • státní příslušnost

   Itálie


  • zajímavé okolnosti

   v královském městě Brně doložen před rokem 1585–/1612/


  • bydliště

   v letech 1587–/1612/ vlastnil dům v Kozí ulici v Brně (dnes část Poštovské ulice)

  • měšťan od

   1594


  • dílo

   K roku 1593 se Antonio Gabri zmiňuje ve své závěti, že Traplovi přenechal práci pro obec města Velké Meziříčí. Na počátku roku 1595 píše brněnská městská rada do Velkého Meziříčí, aby Traplovi vyplatili doplatek za stavbu, kterou dokončil za zemřelého brněnského mistra Gabriho. Pravděpodobně roku 1604 zde postavil most.

   Ke konci života mu zůstali dlužni (6 zlatých moravských) za nespecifikovanou práci správci městského kostela sv. Jakuba v Brně. Pan komoří mu k roku 1611 dluží celých 300 zlatých moravských za nespecifikovanou práci pro brněnskou obec.


  • zaměstnání

   zedník,
   před rokem 1585 tovaryšem u Pietra Gabriho,
   roku 1594 přijat za mistra do cechu kameníků a zedníků,
   k roku 1611 zaměstnával ve své kamenické dílně dva tovaryše


  • poznámky

   Dům zakoupil po smrti italského zednického mistra Giorgia Pieza v roce 1587 v celkové výši 230 zlatých moravských. Poslední splátku složil na jaře roku 1609.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Trapl


  • děti

   Matteo Trapl
   Margaretha Kniepandtl (Trapl)
   Lucia Bericht(?) (Trapl)
   Anna Trapl
   Georg Trapl

   další děti (1)...


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 04. 01. 2014