Internetová encyklopedie dějin Brna

Tomáš Kruťa

    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.


    • * 14.2.1906 Brno, Rakousko-Uhersko – † 18.1.1998 v Brně, ale pochován byl 22.1.1998 v Uherském Ostrohu


    • mineralog, geolog a muzejní pracovník


    • rodné jméno

      Tomáš Josef Kruťa

    • národnost

      česká

    • státní příslušnost

      Rakousko-Uhersko, ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSR, ČSSR, ČR


    • nej...

      Morava a Slezsko

    • zajímavé okolnosti

      Tomáš Kruťa již od 11 let navštěvoval kroužek sběratelů nerostů. Později byl ve své intenzívní sběratelské činnosti podporován Dr. Eduardem Burkartem, kustodem MZM dr. Zdeňkem Jarošem, ředitelem Zemské nemocnice v Brně MUDr. Bruno Kučerouprof. PhDr. Vojtěchem Rosickým.
      Po akademii byl nezaměstnaný a byla mu nabídnuta pozice hospitanta na Mineralogickém ústavu PřF MU, aby rozvíjel své znalosti v oboru mineralogie.
      Jako poštovní úředník v letech 1928 až 1945 vystřídal spoustu míst v zemi, všude v okolí svých pracovišť věnoval svůj volný čas k poznávání nerostů v blízkém okolí.
      Po válce, v roce 1945, se vrátil na univerzitu a studium zdárně ukončil doktorským titulem RNDr.
      Získal práci v MZM.
      Byl uznávaným znalcem nerostných poměrů na Moravě a ve Slezsku s bohatými zkušenostmi s terénní praxí.
      Roku 1979 odešel do důchodu s hodností vedoucí vědecký pracovník.
      Byl velmi pozitivním člověkem, který oplýval dobrým zdravím. V důchodu procestoval zahraničí (Kuba, Egypt, Nubie, Izrael, Kypr, Turecko, středoasijské republiky SSSR.


    • bydliště

      Brno, Pekařská 11,
      Uherský Ostroh, Nerudova 5


    • vzdělání

      1922–1926 Obchodní akademie v Brně,
      1945–1948 PřF MU - geologie (specializace mineralogie); 1948 ukončení studia ziskem titulu RNDr., 1960 titul CSc. na UK

    • vyznamenání a pocty

      zlatá medaile za dlouhodobou spolupráci s Technickou univerzitou v Košicích,
      bronzová a stříbrná medaile za zásluhy o rozvoj muzeí (oceněn při oslavách 150 let Slezského a Moravského muzea),
      pamětní medaile udělené při oslavách založení měst Zlaté Hory a Zlatá Idka,
      pamětní medaile k 25. výročí založení Technické univerzity v Košicích


    • dílo

      zobrazit


    • zaměstnání

      1928–1945 poštovní úředník na nádražní poště Brno 2,
      1945–1948 Zemský geologický ústav pod vedením prof. RNDr. Karla Zapletala,
      1948–1979 přednosta mineralogicko-petrografického oddělení MZM

    • odborné a zájmové organizace

      člen řady mineralogických společností v Evropě, ale také v USA a na Novém Zélandě,
      emeritní člen vědecké rady Slezského muzea v Opavě.


    • pojmenováno

      Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na jeho počest


    • poznámky

      Dr. Kruťa ve své době představoval jednoho z nejvýznamnějších moravských mineralogů, jehož odborná práce byla uznávána i v zahraničí.
      Podstatně rozšířil sbírky mineralogicko-petrgrafického oddělení MZM a podílel se na zpracování topografické mineralogie Moravy a Slezska. Za svůj přínos v oboru mineralogie byl poctěn Mezinárodní mineralogickou asociací tím, že po něm byl pojmenován nově objevený minerál, který dostal název kruťait.


    • obrazy

      img17463.jpg


    • prameny, literatura

      zobrazit


    • osoby

      Zdeněk Jaroš
      podporoval Tomáše Kruťu v jeho sběratelské činnosti po ukončení studií na obchodní akademii Bruno Kučera
      podporoval Tomáše Kruťu v jeho sběratelské činnosti Vojtěch Rosický
      nabídl Kruťovi práci hospitanta na Mineralogickém ústavu PřF MU Karel Zapletal
      po válce zaměstnal Tomáše Kruťu coby vysokoškolského studenta


    • partneři

      Hedvika Kruťová (Pařízková)


    • děti

      Jaroslav Kruťa


    • rodiče

      Gracián Kruťa
      Františka Kruťová (Sýkorová)


    • ulice

      Pekařská
      bydliště


    • stavby

      Moravské zemské muzeum
      Zelný trh 6/299


    • související odkazy

      Absolventi PřF MU
      Knihovna Přírodovědecké fakulty MU
      sídlo Moravského zemského muzea


    • autor

      Studentský záznam


Aktualizováno: 31. 12. 2018