Internetová encyklopedie dějin Brna

(Giovanni) Marco Spampato

  (Giovanni) Marco Spampato


  • – † po 1636


  • italský obchodník


  • národnost

   italská

  • státní příslušnost

   Itálie


  • zajímavé okolnosti

   v královském městě Brně doložen v letech 1602–1636


  • bydliště

   v Brně vlastnil postupně 2 domy:
   - v Sedlářské ulici (Masarykova)
   - na rohu Dolního trhu (náměstí Svobody)

  • měšťan od

   1607


  • zaměstnání

   obchodník se sukny,
   nejprve vypomáhal v obchodě dalšího italského obchodníka (Antonia Trusiho/Drussiho) a později se stal samostatným obchodníkem (Handelsmann),
   město od něj pravidelně odebíralo sukno na oblečení pro městské služebníky

  • odborné a zájmové organizace

   v pobělohorské době zasedal jako pravověrný katolík v městské radě, písemně doložen v letech 1625–1633


  • poznámky

   Někdy na přelomu 16. a 17. století získal dům v tehdejší Sedlářské ulici (dnes Masarykova), jehož kupní cenu sice neznáme, ale z něhož odváděl poměrně vysokou berni, a roku 1607 zakoupil za nadprůměrnou kupní cenu (1 600 zlatých moravských - podle dobové zvyklosti splatnou ovšem ve stanovených splátkách) rohový dům na Dolním trhu (náměstí Svobody).
   Nevíme, v kterém z nich přijal roku 1615 pohostinství český šlechtic Vilém Slavata z Chlumu a Košumberku, exponovaný značně v katolických dvorských kruzích. Jistě ovšem vybavení domu muselo odpovídat nárokům na bydlení ve společensky nejvyšších vrstvách.

   Časté cesty M. Spampata do Itálie a Rakouska jsou podloženy dochovanými osvědčeními o „zdravém povětří“, tedy že v městě Brně není mor a jiné nebezpečné (infekční) nemoci.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Antonio Trusi (Drussi)
   švagr Marca Spampata


  • partneři

   Rozina Spampato (Witze)
   sňatek: 19.6.1607 v Brně
   (první manželka)
   Barbora Spampato (Weid)
   sňatek: 28.10.1618 v Brně
   (druhá manželka)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 25. 01. 2014