Internetová encyklopedie dějin Brna

Johannes Jakob Brandt

  Johannes Jakob Brandt


  • * 1572 Itálie – † mezi 26.9. a 15.11.1638 Brno


  • italský kameník


  • národnost

   italská

  • státní příslušnost

   Itálie


  • zajímavé okolnosti

   V královském městě Brně doložen v letech 1598–1638.
   V testamentu uvádí vedle manželky Kateřiny i pět dětí, zetě Václava (Wenzl), který byl zřejmě kameníkem a zetě Mathese Harkla na Cejlu.


  • bydliště

   v Brně vlastnil postupně 2 domy: na předměstí na Pekařské a v Kobližné ulici

  • měšťan od

   1608


  • dílo

   Ke konci roku 1612 mu bylo vyplaceno z městské pokladny za služby prokázané městu 120 zlatých.
   V létě roku 1618 uzavřel smlouvu na zhotovení nového kamenného „maltzstocku" (dlouhého 14 stop, širokého 9 stop) do obecní sladovny.
   Roku 1638 (asi krátce před smrtí) dělal se svým zetěm Václavem napůl práci v Olomouci v klášteře sv. Tomáše.


  • zaměstnání

   kameník,
   roku 1609 přijat za mistra do cechu kameníků a zedníků,
   ke konci života měl ve své dílně dva tovaryše


  • prameny, literatura


  • partneři

   Barbara Brandt
   (první manželka) Katharina Brandt
   (druhá manželka)


  • děti

   Martha Brandt
   Simon Brandt
   Simon Brandt


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 17. 05. 2020