Encyklopedie dějin města Brna

Jan Kotěra

  prof. Jan Kotěra


  • * 18.12.1871 Brno – † 17.4.1923 Praha


  • architekt, urbanista, pedagog


  • bydliště

   Praha, Hradešínská 1542(?)


  • vzdělání

   1890 Vyšší průmyslová škola v Plzni (poté praxe v Praze u ing. Freina),
   1894–1897 Akademie výtvarných umění ve Vídni (prof. O. Wagner)


  • dílo

   zobrazit 1899
   soutěž na Hlavní nádraží, Praha

   1899–1900
   obchodní dům L. Peterky, Praha, Václavské náměstí

   1900
   soutěž na Husův pomník, Praha (se S. Suchardou)

   1901–1902
   okresní dům s Urbanovým grandhotelem, Hradec Králové, Palackého ulice

   1903
   expozice českého umění na světové výstavě v St. Louis, USA

   1905–1907
   vila s ateliérem S. Suchardy, Praha, Slavíčkova ulice

   1905–1907
   Národní dům, Prostějov, Vojáčkovo náměstí

   1909–1909
   nakladatelský a činžovní dům J. Laichtra, Praha, Chopinova ulice

   1908–1909
   vlastní vila, Praha, Hradešínská ulice

   1909–13
   městské uměleckoprůmyslové a historické muzeum, Hradec Králové, Eliščino nábřeží

   1912
   soutěž na královský palác, Sofie

   1912–1913
   obchodní dům M. Urbánka, tzv. Mozarteum, Praha, Jungmannova ulice

   1913
   soutěž na Žižkův pomník, Praha (s J. Štursou)

   1916
   Noskova a Kotěrova hrobka, Praha, Olšanský hřbitov

   1917
   Baťova knihovna, Zlín

   od 1918
   dělnická kolonie, Zlín

   1919–1924
   pavilon Školy architektury při AVU, Praha, U akademie (dostavěl J. Gočár)

   1920
   dělnická kolonie, Králův Dvůr

   1921
   úprava bytu T. G. Masaryka, Praha, Hrad

   1922
   vila J. Štence, Všenory

   1923–1931
   Právnická fakulta UK, Praha, náměstí Curieových (dokončil L. Machoň)   Teoretické práce:
   Práce mé a mých žáků. Praha 1902
   Dělnické kolonie, Vídeň 1921.


  • zaměstnání

   1898–1910 profesor dekorativní architektury na UMPRUM v Praze,
   1911–1923 profesor na AVU v Praze

  • odborné a zájmové organizace

   SVU Mánes (člen od roku 1898),
   Sdružení architektů (člen od roku 1910),
   Společnosti architektů (člen od roku 1918)


  • hrob

   Praha 10-Vinohrady, Vinohradský hřbitov, oddíl 21, hrob č. 164


  • obrazy

   img0306.jpg


  • pojmenované ulice

   Kotěrova (Černá Pole)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Dotkli se Brna. Memoáry, vyprávění a hold osobnostem, které přispěli k jedinečnosti našeho města"
   "Příběhy z dlouhého století: architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku"
   "Klíč k pražským hřbitovům"
   "Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně"
   "Členové České akademie věd a umění 1890-1952"
   "Jan Kotěra"
   "Poznámky ke Kotěrovu muzeu"
   "Jan Kotěra"
   "Národní dům v Prostějově"
   "Jan Kotěra a jeho doba"
   "Jan Kotěra 1871–1923"
   "Jan Kotěra"


  • osoby

   Valentin Hrdlička
   žák Vladimír Karfík
   žák Jan Letzel
   student


  • osoba na objektech

   J. Kotěra
   pamětní deska: Lidická 49/01


  • stavby

   Nájemný dům s obchody
   Lidická 49/788
   v tomto domě se Jan Kotěra narodil


  • autor

   Lk


Aktualizováno: 21. 02. 2017

Jan Kotěra. Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha 1927.