Internetová encyklopedie dějin města Brna

Alois Kolísek

  Msgr. univ. prof. PhDr. Alois Kolísek


  • * 1.4.1868 Protivanov (okres Prostějov) – † 25.8.1931 Brno, Nemocnice Milosrdných bratří


  • kněz, zastánce cyrilometodějské myšlenky, pedagog, historik, popularizátor lidové kultury; válka a odboj 1914–1919; účastník domácího odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   měl rozsáhlé jazykové znalosti (italština, němčina, francouzština, angličtina, slovenština a latina) i hudební nadání (pianino, housle a kytara)

  • příčina úmrtí

   paratyfus


  • bydliště

   Protivanov čp. 40 (rodný dům),
   Hodonín,
   Bratislava, Kapitulská 5 


  • vzdělání

   obecná škola v Protivanově,
   1879–1887 státní vyšší gymnázium v Brně,
   1887–1891 biskupský ústav bohoslovecký v Brně (26. 7. 1891 vysvěcen na kněze),
   1892–1894 teologická studia v Římě (8. 7. 1893 promován doktorem filozofie)

  • vyznamenání a pocty

   kříž „Pro Ecclesia et Pontifice“,
   medaile „Benemerenti“

  • jiné pocty

   papežem jmenován čestným komořím papežským (monsignore),
   čestné předsednictví Spolku slovenských umelcov,
   čestný občan Protivanova a Velkých Bílovic

   čestné členství:
   - Akademické pěvecké sdružení, Jednota hudebních stavů, Křesťansko-sociální spolek v Němčicích u Ivančic, Lurdský spolek v Praze, Sdružení výtvarných umělců moravských
   - Slovenský akademický spolek „Moyzes“, Slovenský spolek „Svätá rodina“ ve Vídni, Spevácký sbor Legionárov v Bratislavě


  • dílo

   zobrazit - Za písní slovenskou, Kutná Hora 1911.
   - Ludové umenie slovenské, Bratislava 1921.
   - Slovenské umenie ludové, Bratislava 1922.


  • zaměstnání

   druhý kooperátor v Náměšti nad Oslavou (17. 9. 1891 – 20. 10. 1892),
   kaplan v Miroslavi (8. 8. – 26. 9. 1894),
   katecheta a duchovní správce v zemském ústavu hluchoněmých v Ivančicích (1. 10. 1894 – 21. 9. 1898),
   profesor náboženství na reálce v Hodoníně (21. 9. 1898 – 8. 11. 1919),
   řádný profesor slovenské literatury a estetiky na teologické fakultě v Bratislavě s platností od 1. 11. 1919 (protože teologická fakulta nezahájila činnost, přednášel na bohosloveckých učilištích v Trnavě a Bratislavě)

  • odborné a zájmové organizace

   předseda literárního a zahraničního odboru Slovenského klubu,
   podpředseda Historického, uměleckého, vlastivědného muzea(?),
   člen výboru Cudzineckého sväzu, Družstva slovenského Národného divadla,
   předseda Komise pro hudební výchovu na školách v ČSR,
   předseda Spolku pro podporu propuštěných trestanců v Bratislavě a mnoho dalších funkcí


  • hrob

   hřbitov na Hostýně

  • pojmenováno

   ve slovenské Galantě byla jeho jménem v roce 1931 pojmenována státní lidová škola


  • poznámky

   Zasloužil se o porozumění mezi Čechy a Slováky, v Pešti v roce 1908 na něj byl vydán zatykač. Za první světové války vytvořil hodonínskou skupinu Maffie, zabezpečoval styk se Slovenskem, spolupracoval s Vavro Šrobárem a Milanem Hodžou. Roku 1918 člen slov. komitétu Národní rady československé.
   Po vzniku Československé republiky v letech 1918–1920 byl poslancem Národního shromáždění.
   Nebyl oblíbený u vysokého církevního kléru, nedůvěřovali mu pro jeho účast v reformním církevním hnutí.

   Tři bratři Kolískovi pořádali mnoho let impozantní pouti do Lurd, kterých se účastnilo až 500 osob. Při návratu z pouti v roce 1931 při zastávce v Norimberku prodělal Alois zdravotní kolaps, na jehož následky v Brně zemřel.
   Jeho smrt vyvolala četné spekulace, jeho bratr Karel, který se pouti účastnil jako pomocník, napsal zřejmě nejvěrohodnější písemnou výpověď o tom, co se stalo.
   Poslední rozloučení se konalo 28. 8. 1931 v kostele Milosrdných bratří v Brně, odkud byly ostatky zemřelého převezeny na Svatý Hostýn, kde jej pohřbíval Msgr. Andrej Hlinka, farář v Ružomberoku.


  • obrazy

   img0338.jpg


  • pojmenované ulice

   Kolískova (Trnitá)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matriky, Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie. Zemřelí 1930–1937"
   "Matriky, Protivanov. Narození 1866–1883"
   "Politik a kněz Alois Kolísek"
   "O povolání ke kněžství"
   "Hvězdná hodina P. Dr. Aloise Kolíska. Příspěvek k česko-slovenským vztahům v letech 1906–1908"
   "Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část"
   "Msgre. PhDr. Alois Kolísek, vlastenecký kněz, publicista a veřejný činitel"
   "Slovník prvního československého odboje 1914-18"


  • osoby

   Jaroslav Podlipný
   A. Kolísek oddával v roce 1911 J. Podlipného


  • rodiče

   František Kolísek
   Marianna Kolísková (Kejíková)


  • sourozenci

   František Kolísek
   Leopold Kolísek
   Ignát Kolísek
   Filoména (Filumena) Havrdová (Kolísková)
   Jan Kolísek

   další sourozenci (6)...
   Karel Kolísek
   Jenovéfa (Genovefa) Kolísková
   Josef Kolísek
   Antonín Kolísek
   Marie Kirschová (Kolísková)
   Vincencie Nejedlá (Kolísková)


  • autor

   Do, Menš, Jord


Aktualizováno: 05. 01. 2019

Alois Kolísek. Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha 1927, 1202 s.