Internetová encyklopedie dějin Brna

August Bayer

  prof. PhDr. August Bayer, Dr. h. c., i. m.


  • * 6.3.1882 Jičín v Čechách – † 23.2.1942 Mauthausen


  • profesor dendrologie, fytopatologie a bakteorologie; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno:
   - Otevřená 18
   - Na pískách 2


  • vzdělání

   Státní gymnázium Jičín (18. 6. 1900 maturita),
   1900–1904 Filozofická fakulta české univerzity Praha - obor přírodovědný (1904 státní zkouška z přírodopisu pro vyšší střední školy),
   1905 rigorózum z botaniky a filozofie (titul PhDr.)

  • čestný doktorát

   Vysoká škola zemědělská v Brně - Doctor honoris causa in memoriam (26. 10. 1946)

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku padlých, popravených a umučených lesníků v době naší nesvobody za německé okupace 1939–1945 (pomník odhalen 26. 10. 1946 péčí Vysoké školy zemědělské v Brně v lesích u Adamova),
   dále mu byl odhalen v roce 1973 při oslavách padesátého výročí vzniku Školního lesního podniku Masarykův les památník ve křtinském arboretu, o jehož založení se profesor Bayer zasloužil,
   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


  • dílo

   - Botanika speciální. Praha 1937 (2. rozšířené vydání).
   - Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Díl 4., Botanika speciální. Praha 1937 (2. vydání nově zpracované a rozšířené).
   - Analytické tabulky k určování rostlin.


  • zaměstnání

   profesor učitelského ústavu v Jičíně a Příbrami

   od roku 1922 působil v Brně:
   - docent dendrologie, fytopatologie a lesnické bakteriologie na lesnickém odboru Vysoké školy zemědělské v Brně (1927 mimořádný profesor, 1936 řádný profesor)

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz pro ochranu přírody a domoviny na Moravě (předseda),
   Masarykova akademie práce (člen),
   Přírodovědecký klub v Brně,
   Moravská přírodovědná společnost (člen),
   Čsl. akademie zemědělská (člen)


  • pojmenováno

   u příležitosti oslav 80. výročí vzniku Lesnické a dřevařské fakulty v Brně byla posluchárna Ústavu ochrany lesů a myslivosti této fakulty nazvána Bayerovou posluchárnou,
   po A. Bayerovi byla pojmenována také přírodní rezervace poblíž Křtin (její rozloha 17,13 ha)


  • poznámky

   Podnikl četné studijní a sběratelské cesty (Tatry, Karpaty, Sicílie, Skandinávie, Francie, Anglie).
   Zasloužil se o zřízení řady rezervací, založil i arboretum ve Křtinách.
   Profesor Bayer se zapojil do odboje vysokoškolských pedagogů, zatčen 23. prosince 1941 (v té době byl vážně nemocen). Vězněn v Brně v Kounicových kolejích, posléze převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde podlehl nelidským podmínkám věznění.


  • obrazy

   img7046.jpg


  • pojmenované ulice

   Bayerova (Veveří)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Miroslav Bayer
   Aug. Bayer byl svědkem při sňatku M. Bayera


  • sourozenci

   Emil Bayer


  • ulice

   Otevřená
   bydliště (dnes Burešova) Na pískách
   bydliště doložené roce 1937 (dnes Bayerova)


  • osoba na objektech

   oběti okupace Vysoké školy zemědělsko-lesnické v Brně
   pamětní deska: Zemědělská 1/02


  • události

   1. 6. 1924
   Studijní cesta posluchačů lesního inženýrství VŠZ do Švýcarska
   účastník studijní cesty


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Han, Mika


Aktualizováno: 27. 05. 2020

Pamětní deska vědců a učitelů vysokých škol v Brně, umučených v koncentračním táboře Mauthausen v letech 1942-1945 (deska se nachází v bývalém koncentračním táboře Mauthausen). Fotografii poskytla paní Dana Glosová, děkujeme.