Internetová encyklopedie dějin Brna

Stanislav Jiří Fiala

  P. Stanislav Jiří Fiala, OH


  • * 3.4 1930 Lány, okres Nymburk – † 2.3.2013 Boskovice


  • milosrdný bratr, převor letovického konventu, provinciál Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně v letech 1992 až 2004


  • vzdělání

   1947 vstup do řádu milosrdných bratří v Praze,
   1948 ukončení gymnázia v Praze,
   1949 přijetí do noviciátu v brněnském konventu (současně si podal žádost o studium medicíny a teologie, studium medicíny mu však bylo zamítnuto a v roce 1950 mu bylo komunistickým režimem nabídnuto, že může teologii studovat s podmínkou, že z řádu milosrdných bratří vystoupí, tuto nabídku odmítl a studium bohosloví přerušil),
   v době působení na Velehradě vystudoval zdravotní školu v Uherském Hradišti,
   1968 obnovení studia teologie (tentokrát v Olomouci),
   1972 přijetí kněžského svěcení z rukou litoměřického biskupa Th.Dr. Štěpána Trochty v olomoucké katedrále sv. Václava


  • zaměstnání

   krátce působil ve valtickém konventu a odtud odešel k milosrdným bratřím do Prostějova,
   v letech 1951–1953 absolvoval vojenskou službu u PTP v Táboře,
   16. 5. 1959 při likvidaci církevních řádů zažil násilné vyhnání bratří z prostějovského konventu, byl poslán na Velehrad, kde se staral o postižené děti,
   mezi lety 1972 a 1982 působil ve farnostech Svitavy, Zlín, Slavičín a Ivanovice na Hané,
   v roce 1982 byl jmenován děkanem ve Vyškově,
   v letech 1992–2004 byl provinciálem Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří,
   od roku 2004 do své smrti byl převorem konventu v Letovicích


  • hrob

   krypta kostela sv. Václava v Letovicích


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
   Vídeňská
   místo jeho působení v duchovní správě v letech 1992–2004


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 27. 02. 2019