Internetová encyklopedie dějin Brna

Emanuel Vlk

  Emanuel Vlk


  • * 26.1.1889 Kuřim


  • kožešník a výrobce čepic


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno-Královo Pole:
   - Palackého 3 (v roce 1919), popisné číslo 14 (původní zájezdní hostinec Semilasso, dnes zbořeno)
   - Palackého 33 (od roku 1923), popisné číslo 425 (dnes orientační číslo 86)


  • vzdělání

   základní v Kuřimi,
   vyučen v Brně u firmy Antonín Šťastný,
   praxe několik let ve Vídni


  • zaměstnání

   živnostník

  • odborné a zájmové organizace

   Společenstvo kožišníků, čepičářů, přípravčích a barvířů kůží pro Velké Brno


  • poznámky

   Narodil se v Kuřimi rolníkovi Janovi Vlkovi a Františce, rozené Hanákové.
   Vyučil se v Brně ve firmě kožešníka Antonína Šťastného a řadu let potom získával praxi ve velkých kožešnických závodech, mj. i ve Vídni.
   V roce 1919 se ve 30 letech oženil a za pomoci manželky začal budovat v Králově Poli vlastní kožešnickou firmu. Po čtyřech letech se jim podařilo v roce 1923 koupit rodinný dům a přebudovat ho pro účely kožešnického závodu. Zde, na Palackého 33, vznikly rozsáhlé dílny vybavené moderními stroji a také potřebné obchodní místnosti, v nichž firma prosperovala až do znárodnění po Únoru 1948.
   Emanuel Vlk se věnoval také stavovským záležitostem v brněnském Společenstvu kožišníků. Několik let byl byl členem jeho výboru, později zastával funkci náměstka předsedy a ve 40. letech byl zvolen do čela spolku jako jeho starosta.
   (Podklady k této osobnosti připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • obrazy

   img15782.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Maria Vlková (Gricová)
   sňatek: 1. 12. 1919, Královo Pole


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 21. 01. 2020

Emanuel Vlk. Naskenovaný snímek zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme (snímek je z publikace Kronika řemesel, obchodu, živností s výroby v oblasti Obchodní a živnostenské komory v Brně, Olomouc 1942).