Internetová encyklopedie dějin města Brna

Peter Josef Wirtz

  Peter Josef Wirtz


  • * 16.4.1877 Brno – † po 1951?


  • podnikatel v textilním strojírenství


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   o činnosti firmy v období 1. republiky nejsou zprávy, šlo o malou zámečnickou firmu, patrně s malým rozsahem výroby


  • zaměstnání

   původně brusič, později výrobce postřihačských nožů, k roku 1910 byl uveden jako výrobce postřihačských strojů

   roku 1907 vstoupil jako veřejný společník s bratrem Wilhelmem Wirtzem do rodinné firmy, která změnila název na Mathias Wirtz et Söhne,
   po úmrtí otce Mathiase roku 1912 vedl rodinnou firmu společně s mladším bratrem

   po osvobození Československa roku 1945 byla sice do firmy jako německého majetku zavedena národní správa, ale 20. 11. 1946 byla odvolána s odůvodněním, že firma nemá žádné předpoklady k poválečnému rozvoji


  • poznámky

   manželství bylo patrně bezdětné; roku 1951 bylo manželům vráceno čs. státní občanství


  • prameny, literatura

   zobrazit "Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764-1948. Encyklopedie podnikatelů a jejich rodin"


  • partneři

   Johanna Henrietta Wirtz (Schiebel)
   sňatek: 1910, Brno


  • rodiče

   Marie Josefine Wirtz (Miessen)
   Mathias Wirtz


  • sourozenci

   Nicolaus Wirtz
   Franziska Marie Wirtz
   Wilhelm Wirtz


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 02. 04. 2014