Internetová encyklopedie dějin Brna

Otakar Máčel st.

  Ing. arch. Otakar Máčel st.


  • * 25.8.1920 Brno – † 16.6.1997 Brno


  • architekt, výtvarný umělec, etnograf a pracovník státní památkové péče


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Do popředí jeho odborných zájmů se při zaměstnání v památkovém resortu dostala ochrana lidových stavebních památek, problematika zřizování rezervací lidového stavitelství a výstavby muzeí v přírodě.
   Byl de facto autorem skanzenu ve Strážnici, z politických důvodů nesměl být jako takový uváděn.


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně (1939 maturita),
   dvouletý kurz na stavební průmyslovce,
   soukromá studia malby (F. Kaláb),
   1945–1948 Fakulta architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně


  • dílo

   - Základní problematika urbanistické struktury vesnice v Čechách a na Moravě I/1-2, Brno 1954–1955.
   - Slovácko. Architektonický vývoj vesnice, Praha 1958, spoluautor J. Vajdiš.
   - další četné články v Národopisných aktualitách, Ochraně přírody apod.


  • zaměstnání

   1942–1945 totálně nasazen v Německu,
   1948–1950 projektant družstva Ludového umeleckého priemyslu v Bratislave,
   1950–1952 asistent na katedře dějin architektury VUT v Brně,
   1953–1968 vědecký pracovník brněnské expositury Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Praze,
   1968–1985 pracovník Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   člen ICOM (Verband europäischer Freilichtmuseen),
   člen DOCOMOMO


  • poznámky

   (za doplnění charakteristiky a biografických údajů děkujeme synům, Otakaru Máčelovi a Antonínu Barendovi)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Zdeňka Máčelová (Häckelová)
   sňatek: 1943
   (první manželka)
   Emmy Máčelová - Van den Broecke (van den Broecke)
   sňatek: 1949
   (druhá manželka)


  • děti

   Otakar Máčel
   Antonín Barend


  • sourozenci

   Antonín Máčel


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 28. 06. 2016