Internetová encyklopedie dějin Brna

František Krček

  František Krček  • komunální politik; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje


  • bydliště

   Brno, Na hřebínkách 2


  • zaměstnání

   tajemník, prokurista družstva Vzájemnost-Včela

  • politická orientace

   čs. sociální demokracie, po vzniku KSČ v roce 1921 její člen, později vyloučen


  • poznámky

   V roce 1925 doložen: člen brněnského městského zastupitelstva za KSČ (sekce III. Internacionály), člen městské rady, člen Direktoria pro vodárnu.
   Za nacistické okupace se zapojil do odboje v Obraně národa.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Na hřebínkách
   bydliště doložené v roce 1925 (dnes Durďákova)


  • události

   8. 2. 1925
   Koncert a ples Svazu ruských studentů v ČSR, odbočka Brno
   spolupodepsal interpelaci


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 19. 02. 2013