Internetová encyklopedie dějin Brna

Milada Třískalová-Vašová

  Milada Třískalová-Vašová


  • * 20.6.1914 Jilemnice – † ?


  • partner osobnosti: Rostislav Třískala a Karel Vaš
   po skončení 2. světové války příslušnice SNB


  • rodné jméno

   Vodičková

  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   manželka příslušníka komunistického odboje Rostislava Třískaly, posléze manželka vojenského prokurátora Karla Vaše


  • bydliště

   Brno, Kotlářská 35


  • vzdělání

   1 rok obchodní škola Užhorod,
   3 roky odborná škola pro ženská povolání Košice


  • zaměstnání

   úřednice, později příslušnice SNB

  • politická orientace

   KSČ


  • poznámky

   Milada Vodičková se po absolvování základní školní docházky odstěhovala s rodiči na tehdejší Podkarpatskou Rus, kde od roku 1936 pracovala na Zemském úřadu v Užhorodě, od roku 1937 jako sekretářka viceguvernéra Dr. Jaroslava Mezníka (1884–1941). V roce 1937 se provdala za prof. Rostislava Třískalu.
   Po okupaci Podkarpatské Rusi Maďarskem v roce 1939 se s manželem přestěhovali do Brna, kde prof. Třískala působil v ilegálním komunistickém odboji. V prosinci 1942 byl za tuto činnost zatčen a 29. 10. 1943 ve Vratislavi (tehdy Breslau) popraven.
   M. Třískalová vstoupila v červenci 1945 jako úřednice do služeb ministerstva vnitra, v roce 1947 byla převedena ke Sboru národní bezpečnosti, působila jako sekretářka Bedřicha Pokorného (1904–1968).
   V roce 1949 se provdala za vojenského prokurátora JUDr. Karla Vaše (1916-2012). V dubnu 1951 byla údajně na vlastní žádost propuštěna ze SNB v hodnosti vrchního strážmistra.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jaroslav Mezník
   M. Třískalová-Vašová byla sekretářkou dr. Jaroslava Mezníka Bedřich Pokorný
   M Třískalová-Vašová byla sekretářkou Bedřicha Pokorného


  • partneři

   Rostislav Třískala


  • ulice

   Kesselschmiedgasse - Kotlářská


  • autor

   Menš,JMik


Aktualizováno: 06. 08. 2019