Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Kaláb

  František Kaláb


  • * 11.11.1908 Brno – † 4.12.1950 Brno


  • malíř, významný organizátor kulturního života ve 30. a 40. letech 20. století v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   zakladatel uměleckého časopisu Blok (1946)


  • bydliště

   Brno, Grohova 3


  • vzdělání

   1925–1927 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (prof. Jaroslav Benda),
   1927–1929 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Otakar Nejedlý),
   1931 studium ve Francii - Académie moderne (prof. Marchand), posléze v Marseille, Arles a Sanary sur Mer

  • vyznamenání a pocty

   Mahenova cena za Portrét V. K. (1940)


  • dílo

   zobrazit Obrazy z počátku 30. let se ženskou figurální tématikou vycházejí z picassovské morfologie, vyznačují se osobitou barevností a lyričností. Od roku 1933 spolupracoval se Společností Aka v Brně, vytvořil pro ni řadu abstraktních a stylizovaných zvířecích motivů - návrhů na tkané a tištěné textilie. Později za války se přiklonil k městské a civilní poetice, ovlivněné Skupinou 42 v Praze. Byl znám také jako vynikající portrétista žen.
   Po únoru 1948 se nadále angažoval ve veřejném životě a svoji tvorbu přizpůsobil soudobým požadavkům socialistického realismu.

   Realizace v architektuře, pomníky, scénické návrhy:
   - spolupráce s arch. Bohuslavem Fuchsem - provádí malířskou výzdobu kavárny Muzeum v Brně (1935)
   - spolupráce s arch. Bohuslavem Fuchsem - vytváří nástěnné malby pro budovu termálního koupaliště Zelená žába v Trenčianských Teplicích (1937)
   - řada scénických návrhů pro Zemské divadlo v Brně (1936–1947)
   - návrh na pomník Osvobození v Brně - 3. cena (1938)
   - návrh na pomník Osvobození v Brně-Králově Poli (1938).


  • zaměstnání

   1936–1939 redaktor časopisu Index,
   1946–1947 redaktor časopisu Blok

  • odborné a zájmové organizace

   Skupina výtvarných umělců v Brně (1932),
   Spolek výtvarných umělců Mánes v Praze (1936),
   redakční rada časopisu Index v Brně (1936),
   Spolek výtvarných umělců Aleš (1939),
   předseda Bloku výtvarných umělců země moravskoslezské (1945),
   výbor Svazu československých výtvarných umělců (1949)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 2, hrob č. 106e


  • poznámky

   Ovlivněn nejprve Chagallem, poté surrealismem, kubismem a nakonec poetikou Skupiny 42.
   Od března 1941 do září 1943 vězněn v nacistických vězeních.


  • obrazy

   img1154.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "František Kaláb"
   "František Kaláb, podobizny"
   "František Kaláb"
   "Moderní výtvarné umění na Moravě. Deset let Skupiny výtvarných umělců v Brně"


  • osoby

   Jan Brukner
   kolega vyučující na Škole uměleckých řemesel v Brně Bohuslav Fuchs
   spolupráce na výzdobě kavárny Muzeum v Brně a tvorbě nástěnných maleb pro budovu termálního koupaliště Zelená žába v Trenčianských Teplicích


  • ulice

   Grohova
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Mach, mát


Aktualizováno: 12. 12. 2017

František Kaláb. MuMB - sbírky.