Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Král

  Jaroslav Král


  • * 5.12.1883 Malešov u Kutné Hory – † 22.3.1942 Osvětim


  • malíř, jedna z největších uměleckých osobností brněnské kultury v období první republiky


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Dne 29. března 1941 zatčen gestapem, po ročním věznění v Kounicových kolejích v Brně, na Mírově a ve Vratislavi byl převezen do Osvětimi, kde zemřel v plynové komoře.


  • bydliště

   Brno, Lerchova 53


  • vzdělání

   1901–1904 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (prof. E. Liška, A. Hofbauer, J. Preisler),
   1904–1908 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Vojtěch Hynais)


  • dílo

   Jaroslav Král působil v Brně od roku 1916. Jeho malířský talent se projevil bezprostředně po 1. světové válce, kdy reagoval na dobové problémy monumentálními plátny se sociální tématikou.
   Umělecké vyjádření J. Krále vycházelo z kubismu, ve 20. letech 20. století v jeho tvorbě převážilo téma ženy a malíř rozvíjel další svou malbu na novoklasicistních principech.
   Vrcholu své tvorby dosáhl koncem 30. a počátkem 40. let, v četných plátnech s figurální tématikou reagoval na předválečnou náladu v Evropě a stupňoval snové a lyrické tendence ve svých obrazech. Ve svém pojetí čisté novoklasicistní formy patří u nás k nejvýznamnějším představitelům novoklasicismu v období mezi dvěma světovými válkami.


  • zaměstnání

   1910–1913 učitel matematiky a geometrie na Zemské řemeslnické škole v Mladé Boleslavi,
   1917–1918 výpomocný učitel na Českém státním gymnasiu v Brně,
   1921–1928 asistent při stolici technického kreslení na Vysokém učení technickém v Brně,
   1939–1941 Škola uměleckých řemesel v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   1919 spoluzakládající člen Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně,
   1922–1939 spoluzakládající člen Skupiny výtvarných umělců v Brně,
   1927 člen Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze,
   1928–1938 spolupráce s časopisem Index v Brně,
   1929–1933 člen Levé fronty v Brně,
   1933–1938 člen a předseda Klubu pro umění a vědu Ars v Brně,
   1936 člen Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku


  • pojmenováno

   síň Jaroslava Krále v Domě umění v Brně


  • obrazy

   img1043.jpg img1155.jpg


  • pojmenované ulice

   Králova (Žabovřesky)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Brukner
   kolega vyučující na Škole uměleckých řemesel v Brně Miroslav Fridrich
   přítel, spoluzakladetel KVU Aleš Olga Fridrichová
   přítelkyně, spoluzakladatel KVU v Brně Ivo Krsek
   žák Jindřich Kumpošt
   přítel, spoluzakladetel KVU Aleš
   další osoby (1)...


  • sourozenci

   Josef Král


  • ulice

   Lerchova
   bydliště


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pamětní deska: Husova 10/01 J. Král
   pamětní deska: Lerchova 53/01


  • události

   3. 12. 2014
   Výstava 2015 Jaroslav Král


  • související odkazy

   mapa
   výstava


  • autor

   Mach


Aktualizováno: 26. 09. 2017

Jaroslav Král. AMB foto, XVIIIa, inv. č. 788.