Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Rampula

  P. Josef Rampula


  • * 17.4.1884 Malhosotvice, okr. Brno-venkov – † 20.3.1962 Telč


  • kněz, středoškolský pedagog, regionální historik, archivář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Telč


  • vzdělání

   studium teologie v Brně (na kněze vysvěcen 18. 6. 1909 v brněnské katedrále)


  • dílo

   Publikované práce:
   - Ze zápisků cechu kožešnického v Telči. In: časopis Mojmírova říše II. 1938–1939, str. 11–12.
   - Průvodce Telčí. Telč 1946.
   - Pověsti a názory o vzniku a vývoje Telče v nejstarší době. Telč 1949.
   - Vznik a oblastní změny původního děkanství telčského. In: VVM, II., 1947, str. 179–183.
   - Kostel sv. Vojtěcha. Ze 7 archů ve Staré Říši, 1947.
   - Gotická boží muka kamenná v Telči. In: VVM IX, 1956, str. 149–156).
   - Primátoři v Telči. In: Rodné zemi, Brno, 1958.
   - Poznámka k dějinám Telče za války třicetileté. In: VVM, XI, 1956, str. 77–79.
   - Nejstarší škola v Telči. In: VSV, III. 1959, str. 21–40.

   V rukopise zůstaly tyto práce:
   - Životopis J. E. Kypty
   - Životopis malíře F. K. Zvěřiny
   - Dějiny všech domů na náměstí v Telči
   - Kněží, rodáci z Telče.

   V letech 1943–1945 sestavil indexy starých telčských matrik.


  • zaměstnání

   kaplan v Drnovicích u Vyškova, ve Vysokých Popovicích a v Běhořovicích,
   od 1. 7. 1917 katecheta a profesor náboženství na reálce (později gymnázium) v Telči až do roku 1941, kdy odešel do důchodu

  • odborné a zájmové organizace

   Včelařský spolek v Telči (spoluzakladatel a aktivní člen),
   zasloužil se o stavbu Katolického domu v Telči


  • hrob

   Telč, hřbitov u sv. Anny


  • poznámky

   (za poskytnutí informací děkujeme panu Oldřichovi Zadražilovi, kronikáři města Telč)


  • prameny, literatura


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 15. 03. 2019