Internetová encyklopedie dějin Brna

Jindřich Fuchs

  Jindřich Fuchs


  • * 14. st. Brno(?) – † asi 1362 Brno


  • bohatý brněnský měšťan; v letech 1350–1362 člen městské rady


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel patrně z nepříliš zámožné rodiny, snad dokonce z předměstí. Obchodoval i za hranicemi českého království (např. obchodní smlouva s řezenským kupcem Haimramem z roku 1352) a získal tak obrovský majetek. V letech 1343–1360 byl nejbohatším brněnským patriciem.
   Podle testamentu z roku 1362 se jeho hlavními dědici stali synové Jindřich a Marek (jeho závěť je nejstarší dochovanou měšťanskou závětí v Brně). Rodina se pak postupně během tří generací zařadila opět mezi chudší měšťany.


  • místo pobytu

   Brno:
   - kolem roku 1348 Dolní trh (dnes náměstí Svobody 17)
   - od roku 1354 Rybný trh (dnes Dominikánské náměstí)


  • profese a postavení

   kožešník (pellifex)

   od padesátých let kupec:
   drahá sukna (nejvýznamnější druh středověkého dálkového obchodu), dále kůže, slanečky, víno a chmel, peněžní obchod


  • poznámky

   Jeho sestra byla provdána za nezámožného měšťana Jindřicha Sarbürcha (brníře?).
   Podle smlouvy s řezenským kupcem Hairamem z roku 1352 se Jindřich podílel 40 hřivnami na Hairamových obchodech a výdělek si měli dělit na polovici. Hairam se dále zavázal, že vezme na cestu Jindřichova syna a seznámí ho se zvyklostmi kupecké činnosti.
   V roce 1353 byly Hairamovi v brněnské městské knize zajišťovány částky, které mu dlužili 3 měšťané v Olomouci, Opavě a Krakově za dodaná sukna, kožešiny a vlásenky (polovina z dlužných částek měla připadnout Fuchsovi). Hairam jezdil za obchody, Jindřich se zúčastňoval pouze kapitálově.
   Majetek získaný velkoobchodem rozmnožil Jindřich skupováním rent, a to i mimo Brno.


  • prameny, literatura

   Monografie
   "Dějiny města Brna"
   článek v odborném periodiku
   "Jindřich Fuchs"


  • partneři

   Kateřina Fuchsová (Goblinová)
   sňatek: 1350 (vdova po Wernlinovi) Kunhuta Fuchsová
   sňatek: před rokem 1362 (příbuzná bohatého kupce Oty Niesla)


  • děti

   Tomáš Fuchs
   patrně nejstarší syn Jan Fuchs
   Jakub Fuchs
   Marek Fuchs
   Markéta Fuchsová

   další děti (1)...


  • ulice

   forum Inferius + Lugek (Dolní trh + Lugek)
   bydliště kolem roku 1348 (dnes náměstí Svobody) forum Piscium
   bydliště od roku 1354 (dnes Dominikánské náměstí)


  • stavby

   Schwanzův palác
   náměstí Svobody 17/86
   patrně majitel domu v roce 1348


  • události

   24. 4. 1362
   Testamentární pořízení Jindřicha Fuchse


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Los


Aktualizováno: 24. 04. 2016