Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaromír Souček

    prof. Ing. Jaromír Souček


    • * 11.10.1900 Brno – † 1.2.1959 Brno


    • silniční stavitel, vysokoškolský profesor


    • národnost

      česká

    • státní příslušnost

      Rakousko-Uhersko, ČSR


    • zajímavé okolnosti

      v roce 1954 založil laboratoř silničních staveb


    • bydliště

      Brno:
      - Hlinky 19 (do roku 1951)
      - Lipová 25 (od roku 1951)
      - Bílého 12 (50. léta)


    • vzdělání

      česká obchodní škola v Brně (1910), (asi C.k.česká obchodní akademie ?)
      I. česká reálka v Brně (1917),
      Česká vysoká škola technická v Brně (1923), stavební odbor,
      studium ve Francii (1923–1924)


    • dílo

      zobrazit


    • zaměstnání

      firma Ing. Hollmann a Babuška, Praha - stavbyvedoucí, konstruktér (1927),
      konstruktér v USA, Chicago (1927–1929),
      Konstruktiva Praha - vedoucí inženýr pro silniční stavby (1930–1931),
      Baťa Zlín - projektování železobetonových konstrukcí (1931),
      firma Ing. Havlík a Kottland, Praha - vedoucí inženýr pro stavby (1933),
      samostatný projektant, Brno (od roku 1933),
      suplování přednášek na Benešově technice v Brně (od roku 1939),
      civilní inženýr, projektant, Brno (1939–1945),
      přednosta Ústavu stavby silnic na Benešově technice v Brně a mimořádný profesor (od roku 1945) VUT

    • odborné a zájmové organizace

      Sokol,
      Československá silniční společnost,
      Society of Civil Engineers,
      Spolek pro komorní hudbu,
      Český čtenářský spolek


    • hrob

      Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96 - kolumbárium u krematoria č. schrány 83


    • poznámky

      Zabýval se hlavně železobetonovými, silničními a letištními stavbami. Byl spoluřešitelem základních státních úloh v silniční dopravě.
      Byl členem několika mezinárodních organizací.


    • prameny, literatura


    • partneři

      Olga Součková (Venclovská, poprvé provdaná Ježková)


    • rodiče

      Stanislav Souček
      Marie Součková (Letzelová)


    • sourozenci

      Vratislav Souček
      Drahomiř Klíčová (Součková)
      Libuše (Libuša) Iblová ( Součková)


    • ulice

      Hlinky
      bydliště do roku 1951 Bílého
      bydliště od roku 1951 Lipová
      bydliště v 50. letech


    • stavby

      Ústřední hřbitov města Brna
      Vídeňská 96
      místo posledního odpočinku


    • související odkazy

      mapa


    • autor

      Čerm, blat


Aktualizováno: 16. 09. 2015