Internetová encyklopedie dějin Brna

Wilhelm Mager

  Med. Dr. Wilhelm Mager


  • * 1.3.1871 Bratislava (Slovensko) – † 11.6.1935 Brno


  • lékař, učitel na německé technice


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   srdeční choroba


  • bydliště

   Brno:
   - Jesuitengasse 6
   - Grosser Platz - Velké náměstí 26
   - Údolní 13


  • vzdělání

   gymnázium (Vídeň),
   lékařská fakulta (Vídeň), v roce 1894 získal doktorát


  • dílo

   Je autorem kolem 50 vědeckých prací, publikovaných v odborných časopisech, které se především zabývaly otázkami hygieny a péče o zdraví.
   Velkou pozornost věnoval nemocem centrálního nervového systému, plic (zvl. TBC), ledvin, krevním onemocněním atd.


  • zaměstnání

   asistent III. lékařské univerzitní kliniky ve Vídni u prof. Schröttera,
   v letech 1894–1900 asistent na několika dalších univerzitních klinikách,
   od 1. listopadu 1900 primář interní kliniky Moravské zemské nemocnice v Brně,
   v srpnu 1907 se habilitoval na zdejší německé technice (v letech 1907–1935 soukromý docent pro průmyslovou a školní hygienu a v letech 1921–1935 honorovaný docent pro průmyslovou hygienu)

  • odborné a zájmové organizace

   Německá sekce Moravské lékařské komory (v letech 1912–1919 předseda),
   Reichsverband der deutschen Ärzte in der tschsl. Republik (prezident),
   Pensionsverein der deutschen Ärzte in der tschl. Republik (zakladatel v roce 1925, předseda),
   Brünner Zentralbad G. m. b. H. (člen správní rady),
   náhradník mezi znalci v Městské zdravotní radě (doloženo v roce 1925)


  • hrob

   Vídeň, hřbitov Hietzing, XIII. okres, Maxingstrasse 15 (urna uložena do rodinné hrobky)


  • poznámky

   Získal si velké zásluhy o interní oddělení zemské nemocnice v Brně, kterému zajistil moderní vybavení. V určité době byl i zástupcem ředitele nemocnice, vynikl jako pedagog, jeho žáci se stali odbornými lékaři a primáři nemocnic v celé zemi.
   Oceňována byla i jeho péče o kolegy - lékaře v profesních lékařských organizacích. Měl i soukromou praxi, jako lékař byl velice oblíbený.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Ignác Zukerkandel
   W. Mager byl svědkem sňatku I. Zukerkandela


  • partneři

   Marie Mager (Wiese)
   sňatek: 8. 2. 1899, Wien (fara Schotten)


  • děti

   Dora (Dorothea) Mager
   Marie Olberth (Mager)


  • rodiče

   Marie Mager (Wisinger)
   Wilhelm Mager


  • ulice

   Jesuitengasse
   bydliště doložené v roce 1900 (dnes Jezuitská) Grosser Platz - Velké náměstí
   bydliště doložené v roce 1905 (dnes náměstí Svobody) Údolní
   bydliště (doloženo v roce 1925)


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 24. 02. 2019