Internetová encyklopedie dějin Brna

Aurel Onciul

  JUDr. Aurel Onciul


  • * 1864 Vicovu de Sus (Rumunsko) – † 1921 Bukurešť


  • právník, správní úředník v letech 1885–1900; ředitel Životní pojišťovny; novinář; politik a poslanec říšské rady (1905–1918) a bukovinského zemského sněmu (1903–1918)


  • šlechtický titul

   rytíř

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Rumunsko


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1899 zemský výbor na Moravě požádal vládu, aby mu dala k dispozici jako znalce Aurela Onciuleho, mj. autorizovaného pojistného technika a předního znalce pojišťovacího práva, který dostal za úkol vypracovat stanovy, pojišťovací podmínky a pojistný plán budovaného zemského pojišťovacího ústavu. Životní pojišťovna markrabství Moravského v Brně vznikla v roce 1901 a Aurel byl jejím ředitelem (1901-1903) a následně generálním ředitelem (1903-1906).


  • vzdělání

   právnická fakulta (Vídeň)


  • zaměstnání

   1885–1889 Vídeň (ministerstvo kultu a vyučování, dolnorakouská finanční prokuratura),
   1889–1896 Vídeň (ministerstvo vnitra, soudní tlumočník do rumunštiny, do 1893 redaktor rumunského vydání Říšského zákoníku, od 1893 při technicko-pojišťovacím oddělení),
   1896–1900 Brno (místodržitelství, k moravské politické správě přesunut z politických důvodů),
   1900–1906 zemský úředník (ředitel Životní pojišťovny)

  • politická orientace

   umírněný rumunský politik, jeden z politických vůdců v rakouské Bukovině, zakladatel a předák Demokratické strany (1900)

  • odborné a zájmové organizace

   v letech 1896–1906 byl soukromým docentem pro pojistné právo a v letech 1898–1903 honorovaným docentem pro základy rakouské ústavy a nauky o státní správě na německé Vysoké škole technické v Brně


  • poznámky

   Vydavatel mnoha novin - v Brně např. založil "Privitorul", který vycházel v rozmezí od 1. května až do prosince 1902.
   V lednu 1908 se A. Onciul utkal v souboji s novinářem Karlem Klügerem, šéfredaktorem černovických novin (Czernowitzer Tagblatt). Iniciátorem střetu byl Klüger, který se cítil uražen slovním výpadem poslance vůči svým novinovým komentářům. Oba soupeři utrpěli zranění, jejich spor zůstal nevyřešen.


  • prameny, literatura


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 16. 11. 2012