Internetová encyklopedie dějin Brna

Petr Osolsobě

  prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.


  • * 18.5.1962 Brno


  • vedoucí Semináře estetiky na FF MU


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSSR, ČR


  • vzdělání

   FF UJEP v Brně - obor čeština a dějepis (absolvoval v roce 1987, o rok později zisk titulu PhDr.),
   Univerzita Karlova v Praze - obor estetika (2000 titul Ph.D.),
   Masarykova univerzita - obor filosofie (2004 docent),
   JAMU - obor dramatická umění (2008 jmenován profesorem)


  • zaměstnání

   1990–1993 asistent estetiky FF MU,
   1994–1995 lektor českého jazyka na Universita di Venezia,
   1993–2004 odborný asistent a garant studia oboru estetiky FF MU,
   vedoucí Semináře estetiky FF MU


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Ivo Osolsobě
   Libuše Osolsobě


  • autor

   hub


Aktualizováno: 20. 09. 2014