Internetová encyklopedie dějin Brna

Tomáš Špidlík

  Prof. ThDr. Tomáš Špidlík


  • * 17.12.1919 Boskovice (okres Blansko) – † 16.4.2010 Řím


  • český katolický teolog, kněz, jezuita a kardinál


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   V červenci 1992 navštívil Moravu, předsedal Mezinárodnímu setkání mládeže v Pustiměři a týden nato vedl exercicie mladých v Drysicích.
   V březnu 1995 vedl exercicie papeže Jana Pavla II. a římské kurie, v říjnu 2003 byl jmenován kardinálem.
   Špidlíkovy české páteční promluvy na Radiu Vatikán byly překládány do mnoha dalších jazyků.


  • čestný občan

   města Boskovice (1996)


  • vzdělání

   gymnázium v Boskovicích,
   1938 – podzim 1939 FF MU v Brně, obor latina a česká literatura,
   od září 1940 jezuitský noviciát v Benešově u Prahy,
   1942–1945 filozofická studia na Velehradě (řeholní sliby),
   1946–1949 teologická studia v Maastrichtu (kněžské svěcení),
   jezuitská formační studia ve Florencii (1950),
   1951–1953 Papežský orientální institut v Římě (1954 doktorská práce),
   v roce 1961 jmenován profesorem

  • čestný doktorát

   rumunská univerzita Cluj-Napoca (1997),
   Teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (1997),
   Univerzita Karlova v Praze (1999)

  • vyznamenání a pocty

   Řád T. G. Masaryka (28. 10. 1998),
   Zlatá medaile za zásluhy o kulturu a umění (26. 11. 2003, Itálie),
   Cena Corrada Ursiho za přínos porozumění mezi národy (16. 6. 2005, Neapol),
   Zlatá medaile J. A. Komenského (26. 7. 1992),
   Řád sv. Cyrila a Metoděje (2002),
   Gratias Agit 2006 (ocenění ministra zahraničí ČR),

  • jiné pocty

   Papež Jan Pavel II. jmenoval prof. Špidlíka 21. 10. 2003 kardinálem,
   do svého kardinálského erbu si Špidlík vložil heslo Ex toto corde (Z celého srdce)


  • dílo

   Duchovní literatura:
   - Po svých stezkách (1968)
   - Otčenáš (1975)
   - Cesta ducha (1995)
   - Znáš Boha Otce? (1998)
   - Znáš Ducha svatého? (1998)
   - Znáš Krista? (1998)
   - Jak očistit své srdce? (1999)
   - Živé slovo (2000)
   - Pouť ve svatém roce 2000 (2000)
   - Důvody srdce (2001)
   - Duše poutníka (2004)
   - Prameny světla (2005)
   - Eucharistie. Lék nesmrtelnosti (2005)
   - Církevní otcové s Tomášem Špidlíkem (2006)
   - Liturgické meditace na celý rok (2006)
   - Duchovní cvičení s Janem Pavlem II (2007)

   Křesťanský Východ:
   - Maria v tradici křesťanského Východu (1993)
   - Spiritualita křesťanského Východu I-IV (1999–2004)
   - Ruská idea: jiný pohled na člověka (1996)
   - Duše Ruska s Tomášem Špidlíkem (2000)

   Pohádky a knížky pro děti:
   - Bajky o moudré sově (2003)
   - Profesor Ulipispirus a jiné pohádky (2000)


  • zaměstnání

   prefekt velehradského gymnázia,
   spirituál Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě (1951–1989),
   docent v Papežském orientálním institutu v Římě, na Papežské gregoriánské univerzitě a v karmelitánském institutu Teresianum,
   hostoval na mnoha evropských a světových univerzitách (mj. v USA, Indii a Kongu),
   Centro Ezio Aletti v Římě (od roku 1991)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Alois Krchňák
   spolubratr v kněžské službě Česlav Novotný
   spolubratr v kněžské službě v Římě Pavel Švanda
   synovec


  • události

   17. 5. 2007
   Návštěva kardinála Tomáše Špidlíka v Brně
   kardinál


  • autor

   hub


Aktualizováno: 09. 03. 2016