Internetová encyklopedie dějin Brna

Otakar Viktorin

  prof. RNDr. Otakar Viktorin


  • * 23.5.1903 Černá Hora – † 25.4.1958


  • vysokoškolský profesor, fyzikální chemik


  • zajímavé okolnosti

   ve 30. letech na zahraničních stážích na École des Hautes Études v Paříži a v Cambridge v Cavendish Laboratory


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   učitelský ústav v Brně (1922 maturita),
   první státní reálka v Brně (1925 maturita),
   1925–1929 PřF MU (1930 doktorát z přírodních věd, aprobace pro výuku chemie, matematiky a fyziky),
   studoval v Paříži a v Anglii


  • dílo

   - Přeměna prvků a umělá radioaktivita (1941)
   - Kapitoly fysikální chemie (1950)
   spolu s J. Baborovským Cvičenie v chemii teoretickej a fyzikálnej I. a II. (1951, 1955)


  • zaměstnání

   učitel národní školy v Křetíně (1922–1923),
   ČVŠT v Brně - asistent na ústavu teoretické a fyzikální chemie (od roku 1930); v roce 1937 habilitace, roku 1947 jmenován profesorem,
   v roce 1951 odchod do důchodu

  • odborné a zájmové organizace

   Československá společnost chemická,
   Société de chimie physique Paris


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Otakar Viktorin"


  • osoby

   Jiří Baborovský
   spolupracovník


  • partneři

   Libuše Viktorinová (Ježková)
   sňatek: 30. 6. 1941


  • autor

   blat


Aktualizováno: 12. 02. 2014