Internetová encyklopedie dějin Brna

Lubomír Peduzzi

  PhDr. Lubomír Peduzzi


  • * 20.3.1918 Štýrský Hradec – † 4.10.2008 Brno


  • muzikolog, skladatel, básník a pedagog


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   gymnázium v Uherském Brodě a Brně (1937 maturita),
   1937–1939 a 1945–1946 FF MU v Brně - obory filozofie, historie a hudební věda,
   konzervatoř v Brně - obory skladba a dirigování (za okupace),
   1956–1958 studium hudební výchovy,
   na univerzitě v Olomouci získal doktorát z hudební vědy (1963)


  • dílo

   - Smuténka (cyklus ženských sborů na verše Jana Skácela)
   - Pavel Haas (1993)
   - Osud jménem Marta (2001)
   - Dar milosti (2002)


  • zaměstnání

   1946–1952 učitel na gymnáziu ve Velkém Meziříčí,
   od roku 1952 učil v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz československých skladatelů


  • prameny, literatura


  • osoby

   Antonín Balatka
   učitel skladby a dirigování Pavel Haas
   učitel hudební teorie a skladby Jaroslav Kvapil
   učitel dirigování


  • autor

   hub


Aktualizováno: 30. 09. 2016