Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand Lederer

    prof. Ing. Dr. techn. Ferdinand Lederer, DrSc.


    • * 12.12.1906 Brno-Žabovřesky – † 24.4.1990 Brno


    • vysokoškolský profesor, odborník na ocelové konstrukce


    • národnost

      česká


    • bydliště

      Brno:
      - Leninova 7/9
      - Králova 3
      - Elišky Machové 43

      Praha-Smíchov, Jeronýmova 342 (doloženo v roce 1937)

    • cena města

      Cena osvobození města Brna (1954)


    • vzdělání

      I. česká reálka v Brně (1924),
      ČVŠT v Brně - odbor inženýrského stavitelství (1932),
      doktorát technických věd (1934) - „Vliv nýtového připojení na moment vetknutí"

    • vyznamenání a pocty

      Státní cena Klementa Gottwalda (1969),
      Vyznamenání za zásluhy o výstavbu (1966),
      Vyznamenání za vynikající práci (1958)


    • dílo

      Autor originálních zastřešení pavilonů C, Y a Z na brněnském výstavišti. Příhradovými deskami zastřešil zimní stadiony např. v Brně a Olomouci.
      Podílel se i na návrhu festivalových sálů v Karlových Varech. Specialista v oboru prostorových prutových konstrukcí ocelových.


    • zaměstnání

      ČVŠT v Brně - asistent (1929–1936),
      Ministerstvo pošt a telegrafů, Praha - technický úředník (1936–1939),
      Stavební úřad města Přerova - městský stavební komisař (1939–1942).
      Státní průmyslová škola stavební, Brno - pedagog (1942–1946),
      Slovenská vysoká škola technická Bratislava - pedagog (1946–1953),
      VUT v Brně - profesor (1952–1972), vedoucí katedry ocelových konstrukcí (1953–1963 a 1968–1971), přednášel statiku, pružnost a pevnost a ocelové a dřevěné konstrukce, zastával i jiné akademické funkce (proděkan, prorektor),
      Útvar generálního projektanta VUT v Brně (od roku 1972)


    • hrob

      Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 20, hrob č. 9–10


    • prameny, literatura


    • partneři

      Miroslava Ledererová (Nováková)
      sňatek: 25. 9. 1937, Brno-Staré Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie); manželství rozloučeno rozsudkem krajského soudu v Olomouci 11. 5. 1943
      (první manželka)
      Milada Ledererová (Vaďurová)
      (druhá manželka)


    • rodiče

      Ferdinand Lederer
      Ludmila Ledererová (Sedláčková)


    • ulice

      Králova
      rodný dům (tehdy Žabovřesky čp. 340) Elišky Machové
      bydliště (od roku 1963) Leninova
      bydliště (dnes Kounicova)


    • stavby

      Zimní stadion
      Sportovní 2/347
      architekt II. etapy
      Ústřední hřbitov města Brna
      Vídeňská 96/306
      místo posledního odpočinku
      Pavilon C
      Výstaviště 1/405
      jeden z architektů pavilonu
      pavilon Z
      Výstaviště 1/405
      jeden z architektů pavilonu


    • související odkazy

      mapa


    • autor

      blat, Menš


Aktualizováno: 01. 02. 2020