Internetová encyklopedie dějin Brna

Michal Arturovič Zimmermann

  Michal Arturovič Zimmermann


  • * 27.11.1887 (8.11.1887) Kutaisi (Gruzie) – † 28.5.1935 Brno


  • právní filozof, teoretik a pedagog; profesor mezinárodního práva na Masarykově univerzitě v Brně a Svobodné škole politických nauk v Praze


  • pseudonym

   Michail Cimmerman


  • zajímavé okolnosti

   Byl v blízkém kontaktu s čs. ministrem zahraničních věcí Edvardem Benešem, jako jeho poradce pracoval též v archivu ministerstva.
   Publikoval též rusky a francouzsky.


  • bydliště

   Brno, Zeleného 60


  • vzdělání

   maturita na Nikolajevském carskoselském gymnaziu,
   1906–1910 právnická fakulta univerzity v Petrohradu,
   1912–1914 dvouletý studijní pobyt v Paříži


  • dílo

   - Ruský pakt. Historicko-právní nástin. Praha 1928.
   - Společnost národů. Idea míru a právní organisace lidstva v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Praha 1931. Předmluvu napsal E. Beneš.


  • zaměstnání

   1914–1920 vojenská služba,
   1921–1929 Ruská právnická fakulta v Praze (1923 docent, 1926 profesor)
   1929–1935 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - smluvní profesor mezinárodního práva,
   Svobodná škola politických nauk v Praze (od roku 1928), hostující profesor na Akademii mezinárodního práva v Paříži a na Diplomatické akademii v Haagu


  • poznámky

   M. A. Zimmermann se narodil v pravoslavné rodině holandského původu.
   Jako jezdecký důstojník bojoval během 1. světové války na západní frontě, kde upadl do německého zajetí (neúspěšně se pokusil o útěky z věznice v Ingolstadtu a Königsteinu).
   Později se jako voják a diplomat zapojil do občanské války a boje proti bolševikům, vyjednával např. spolupráci mezi vojsky generála Děnikina a nově ustavenou ukrajinskou armádou. Rusko opustil s armádou generála Wrangla a v letech 1920–1921 působil v Konstantinopoli ve funkci styčného důstojníka u tamější spojenecké (francouzské) vojenské mise.
   Na podzim roku 1921 odjel do Československa.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Zimmermannová (Procházková)


  • ulice

   Zeleného
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Kal, Jord


Aktualizováno: 25. 05. 2018