Internetová encyklopedie dějin Brna

Adolf Emil Vašek

  Adolf Emil Vašek


  • * 14.6.1881 Hrabyně u Opavy – † 6.6.1948 Česká, okr. Brno-venkov


  • profesor I. čs. státní reálky v Brně; historik; publicista a spisovatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • vzdělání

   české gymnázium v Opavě (1901 maturita),
   Univerzita Karlova, od roku 1903 filozofická fakulta univerzity ve Vídni, současně Ústav pro rakouský jazykozpyt


  • dílo

   Kompletní soupis díla zpracoval: Viktor Ficek: Adolf Emil Vašek. In: Slezský sborník, 46, 1948, č. 1, s. 238–250.


   Některé ze spisů:
   - Československá republika, její vznik a vývoj do roku 1924. Příbor 1924.

   - Hlavní data o Ratibořsku v části naší republice přiřčené. Komárov u Opavy 1920.

   - Hraničné Kameny. Praha 1919.

   - K našim nárokům na Slezsko. Brno 1947.

   - Mapa moravského Ratibořska, jež dle versaillské smlouvy připadá Československé republice. Komárov u Opavy 1920.

   - Místopisný průvodce po moravském Ratibořsku, jeho přítomností a minulostí. Komárov u Opavy 1920.

   - Opava a okolí. Vlastivědný a statistický průvodce. Opava 1922.

   - Otázky a přehledy z československých dějin, Příbor 1924.

   - Otázky a přehledy z československých dějin (1526) 1848–1914. V dodatku se srovnávacím přehledem o finančních poměrech bývalého Rakouska-Uherska a ČSR. Brno 1924.

   - Otázky a přehledy z dějin mocnářství rakousko-uherského. Příbor 1912.

   - Otcův hřích. Brno 1922.

   - Pan farář Böhm. Opava 1947.

   - Po stopách dra Leoše Janáčka. Brno 1930.

   - Počátky Vlasteneckého musea v Olomouci. Olomouc 1910.

   - Poslanecká sněmovna a senát. Se statistickými údaji o výsledku voleb 1920. Vydání B. Občanská nauka v srovnávacích a tabulkových přehledech. Komárov u Opavy 1920.

   - Profesor Antonín Vašek. Opava 1930.

   - Přehledné a srovnávací tabulky k dějinám československým od roku 1648 až do roku 1848. Brno 1925 (2. a 3. vydání).

   - V Brně za převratu. Obrázky a dokumenty. Brno 1934.

   - Z dějin českého novinářství ve Slezsku a na Hlučínsku. Brno 1925.


  • zaměstnání

   suplent na české i německé reálce v Olomouci,
   později profesor na reálce v Příboře a Velkém Meziříčí,
   gymnázium a reálka v Brně (1919–1939)


  • prameny, literatura


  • děti

   Zdeněk Vašek


  • ulice

   Antonínská
   sídlo reálky


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 01. 06. 2018