Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Vojtěch

  prof. PhDr. Jan Vojtěch


  • * 5.8.1879 Kyjov – † 19.1.1953 Praha


  • matematik, profesor matematiky na ČVŠT v Brně


  • bydliště

   Brno:
   - Veveří 87
   - Starobrněnská 19/21


  • vzdělání

   1890–1898 gymnázium v Uherském Hradišti,
   1898–1902 Filozofická fakulta pražské univerzity (v roce 1909 jmenován docentem, 12. 1. 1920 jmenován řádným profesorem)


  • dílo

   Učebnice matematiky:
   - Geometrie pro vyšší třídy reálek a gymnasií a reálných gymnasií
   - Geometrie projektivní.

   Věnoval se hlavně teorii transformací, teorii rovinných křivek šestého stupně a projektování v geometrii.


  • zaměstnání

   po studiích suploval na gymnáziích v Praze a Olomouci,
   od 1. 9. 1904 učitel na zemské reálce v Lipníku,
   od 1. 9. 1907 učitel na 2. státní reálce v Brně,
   od akademického roku 1916/1917 suploval na technice v Brně (25. 2. 1918 jmenován mimořádným profesorem),
   1921–1922 děkan odboru inženýrského stavitelství na ČVST v Brně,
   od roku 1923 ČVUT v Praze

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk,
   čestný člen Jednoty československých matematiků a fyziků


  • obrazy

   img14428.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vojtěch Jarník
   asistent Jiří Klapka
   asistent


  • rodiče

   Eduard Vojtěch
   Anežka Vojtěchová (Seidlová)


  • sourozenci

   Helena Vojtěchová
   Marie Vojtěchová
   Anežka Vojtěchová


  • ulice

   Veveří
   bydliště Starobrněnská
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   blat


Aktualizováno: 24. 10. 2018

Jan Vojtěch. Zdroj: Archiv VUT v Brně.