Internetová encyklopedie dějin Brna

Alfred Löw-Beer

  Alfred Löw-Beer


  • * 16.5.1872 Vídeň – † 10.4.1939 železniční trať poblíž Stříbra


  • podnikatel; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   „Na Ořešíně měl pronajatou honitbu. U Vacků měl po nějakou dobu ustájeného jezdeckého koně, kterého mu ošetřoval Škarohlídův syn Vlado. Továrník si postavil se svolením soběšického revírníka Bartoše na kraji lesa „V hačkách“ dřevěnou chatu, kde často pořádal se svými přáteli a přítelkyněmi všelijaké hostiny. /.../ Chata pak brzy vyhořela.“
   Měl také již před první světovou válkou osobní automobil, se kterým do Ořešína zajížděl, u vesnických chlapců auto budilo tehdy veliký úžas.

  • příčina úmrtí

   přejet vlakem za nevyjasněných okolností


  • bydliště

   Brno:
   - Jakobsplatz 7
   - Czechnergasse 20, později 14
   - Sadová 22


  • zaměstnání

   továrník

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


  • hrob

   hřbitov ve Stříbře, hrob č. 61 (původní místo pohřbení), v roce 1950 pohřben Brno-Židenice, židovský hřbitov, Nezamyslova 27, oddělení 25A, řada 2, hrob č. 1

  • pojmenováno

   jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016


  • poznámky

   Poprvé zatčen „na úřední rozkaz 1. oddělení, Dr. Schwabe“ dne 15. 3. 1939 a byl dodán do věznice Policejního ředitelství v Brně v 7.15 hodin a umístěn do cely č. 7. K zatčení tedy došlo ještě před příchodem nacistických orgánů do Brna (-Menš). Ještě týž den byl v 18.00 hodin propuštěn.
   Znovu byl zatčen 16. 3. 1939 „na pokyn celní bezpečnostní služby“ a dodán opět do věznice Policejního ředitelství v Brně ve 12.30 hodin, opět cela č. 7, odkud byl propuštěn téhož dne v 17.15 hodin. Pokusil se uniknout pod falešným jménem z protektorátu, ale jeho mrtvola byla nalezena poblíž železniční trati nedaleko Stříbra.
   Jeho osudy těsně před smrtí byly velice dramatické a dodnes nebyly spolehlivě objasněny. V současné době jsou předmětem badatelského zájmu Mgr. Jiřího Nenutila ze Západočeské univerzity v Plzni a Mgr. Vladimíra Březiny, Ph.D., z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, pobočka Brno.
   Na Židovském hřbitově v Brně byl pohřben až 19. 5. 1950. Původně byl pohřben pod jménem Friedrich Schweigler na hřbitově ve Stříbře, hrob číslo 61.


  • obrazy

   img19612.jpg img18866.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Jan Bartoš
   přítel Karl Schwabe
   z příkazu dr. Schwabeho byl Alfred Löw-Beer zatčen Václav Škarohlíd
   A. Löw-Beer zajížděl k hajnému V. Škarohlídovi do Ořešína, kde měl pronajatou honitbu Vladimír Škarohlíd
   Vl. Škarohlíd ošetřoval koně A. Löw-Beera


  • partneři

   Marianne Löw-Beer (Wiedmann)
   sňatek: 27. 5. 1901, Vídeň (israel. matrika)


  • děti

   Grete Tugendhat (Löw-Beer, rozloučená Weiss)
   Max Löw-Beer
   Hans Löw-Beer


  • rodiče

   Max Löw-Beer
   Pauline Löw-Beer (Löw)


  • ulice

   Sadová
   bydliště (dnes Drobného) Jakobsplatz
   bydliště doložené v roce 1902 (dnes Jakubské náměstí) Czechnergasse
   bydliště doložené v letech 1903–1911 (dnes Čechyňská)


  • stavby

   Vila Tugendhat
   Černopolní 45/620
   dceři Grete věnoval pozemek na stavbu vily
   Vila Löw-Beer
   Drobného 22/297
   majitel vily
   Židovský hřbitov
   Nezamyslova 27/395
   místo posledního odpočinku


  • události

   22. 12. 2016
   Křest 19 nových tramvají (jmény významných osobností)
   jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016


  • autor

   Menš, Lik


Aktualizováno: 25. 05. 2017

Alfred Löw-Beer. Snímek pro naši encyklopedii poskytlo Muzeum Brněnska, pracoviště Vila Löw-Beer v Brně. Děkujeme také paní Margaret Libbert.