Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Bulis

  Jiří Bulis


  • * 3.10.1946 Chomutov – † 12.5.1993 Velká Bystřice u Olomouce


  • hudební skladatel


  • národnost

   česká


  • příčina úmrtí

   dopravní nehoda na dálnici u Olomouce


  • vzdělání

   gymnázium v Chomutově (ukončeno v roce 1964),
   1964–1968 Pedagogická fakulta UJEP v Brně - obor hudební výchova,
   1966–1971 studium skladby na JAMU v Brně u docenta Miloslava Ištvana,
   60. léta 20. století - kurzy soudobé vážné hudby v Darmstadtu (Internationale Ferienkurse für Neue Musik)

  • jiné pocty

   Cena Za nejlepší filmovou hudbu (1988) za film Šašek a královna (1987),
   Cena Alfréda Radoka (1997 a 1999): za hudbu k inscenaci HaDivadla Proklatec v Brně a za hudbu k představení Maryša v Klicperově divadle v Hradci Králové


  • zaměstnání

   1972–1979 vyučoval klavírní improvizaci na kroměřížské konzervatoři,
   od 70. let 20. století - jen skladatelská činnost

  • odborné a zájmové organizace

   spoluzakladatel Divadla v podloubí v Chomutově (1961)


  • poznámky

   autor scénické a filmové hudby; spolupracoval s divadlem Husa na provázku, HaDivadlem, Činoherním klubem v Praze, s Divadlem v Dlouhé, s filmem a televizí


  • prameny, literatura


  • osoby

   Zdeněk Čecháček
   přítel, spolupracovník Miloslav Ištvan
   profesor


  • autor


Aktualizováno: 30. 09. 2013