Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Pacal

  R. D. ThDr. Josef Pacal


  • * 10.10.1924 Černá (farnost Měřín) – † 15.1.2011 Znojmo


  • římskokatolický kněz, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně


  • vzdělání

   16. 4. 1950 vysvěcen na kněze v Brně,
   v roce 1998 získal doktorát teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi (titul ThDr.)

  • jiné pocty

   5. prosince 2007, při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze, mu brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla


  • zaměstnání

   krátce po kněžském svěcení byl povolán do PTP (od 16. 9. 1950 do 31. 12. 1953),
   teprve od roku 1954 mohl vykonávat kněžskou službu, nejprve jako kooperátor v Třešti, potom v Moravských Budějovicích,
   v roce 1960 se stal administrátorem ve Znojmě-Louce a v Dyji, v roce 1967 administrátorem v Hostěradicích,
   od roku 1974 působil v Brně, nejprve jako administrátor a I. vikář v Brně na dómě, později jako farář a kustod katedrály, několik let byl navíc pověřen duchovní správou kostela sv. Michala v Brně,
   v roce 1990 byl jmenován soudním vikářem Diecézního církevního soudu, v roce 1991 navíc dočasně spravoval farnost Újezd u Brna,
   v listopadu 1994 byl jmenován II. kanovníkem a v roce 2002 pak I. kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně,
   od roku 2005 žil ve Znojmě, kde vypomáhal ve farnosti u sv. Mikuláše a u sester Nejsvětějšího Spasitele


  • hrob

   hřbitov v Měříně


  • poznámky

   Veřejnost se rozloučila s Josefem Pacalem při bohoslužbách v pátek 21. 1. 2011 v 8.00 v kostele sv. Jana Křtitele ve Znojmě, v sobotu v 9.30 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, a téhož dne ve 14.00 v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně. Po obřadech byl pohřben na místním hřbitově.


  • prameny, literatura


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 25. 09. 2015