Encyklopedie dějin města Brna

Hugo Traub

  PhDr. Hugo Traub


  • * 18.4.1879 Čáslav – † po 27.4.1942 Izbica


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul


  • bydliště

   Brno:
   - Pilgramgasse 4
   - Úvoz 29
   - Čápkova 5


  • vzdělání

   nižší gymnázium v Čáslavi,
   vyšší třídy gymnázia v Praze na Smíchově,
   1900–1905 FF UK v Praze (27. 3. 1905 promoce), (dizertace: „Sv. Wolfgang, biskup Řešenský“, hlavní rigoróza: z dějin všeobecných a rakouských, vedlejší: z filozofie)

  • jiné pocty

   čestný člen Muzejního spolku


  • dílo

   zobrazit - Výroční zpráva Matice Moravské za rok 1909. In: Časopis Matice Moravské, 34, 1910, s. 1–5.

   - Ohlas říjnové revoluce vídeňské na Moravě. In: Časopis Moravského musea zemského, 13, 1913, s. 293–315, 14, 1914, s. 97–138, 380–413.

   - Jak došlo na "selský" sněm moravský roku 1848. In: Agrární archiv, 4, 1917, s. 43–52, 122–135.

   - Příspěvek k volbám moravským na říšský sněm ve Vídni roku 1848. In: Časopis Moravského musea zemského, 15, 1915, s. 329–338.

   - K dějinám university moravské. In: Český časopis historický, 24, 1918, s. 209–243.

   - Z minulosti německé techniky. In: Nové Čechy, 1934, s. 137–142.

   - Zřízení techniky brněnské roku 1849 a její ráz národní. In: Časopis Moravského musea zemského, 10, 1910, s. 25–49, 190–217.

   - Organisace vědecké a umělecké práce na Moravě. In: Lidová revue slezská, 8, 1912, s. 65–70.


  • zaměstnání

   1904–1906 první české gymnázium v Brně,
   státní reálné gymnázium v Brně, Křenová ulice,
   honorovaný docent československých dějin na české technice v Brně (od akademického roku 1930/1931)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I),
   Moravský abstinentní svaz (místopředseda)


  • poznámky

   Krátce působil jako pedagog v Prostějově, poté až do dubna 1939, kdy byl propuštěn z rasových důvodů, učil na II. české reálce v Brně. Byl oceňován jako skvělý řečník, výborný učitel, pilný historický badatel. Věnoval se hlavně politickým dějinám 19. století, událostem roku 1848 na Moravě, zpracoval řadu monografií význačných českých politiků.
   Často organizoval přednášky, působil i novinářsky. Členem Sokola Brno I byl od roku 1928, také zde přednášel při různých příležitostech.
   Hugo Traub byl převezen transportem Ae-400 dne 29. 3. 1942 z Brna do Terezína, odtud transportem Aq-772 dne 27. 4. 1942 do Izbice. Zahynul.


  • pojmenované ulice

   Traubova (Černá Pole)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Hugo Traub"
   "Projekt Stolpersteine (Kameny zmizelých) Brno"
   "Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II."
   "Hugo Traub"
   "www.holocaust.cz"
   "První české gymnasium v Brně. Sborník ke stému výročí jeho založení (1867–1967)"
   "Společenský almanach Velkého Brna"
   "Profesor PhDr. Hugo Traub"
   "Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945"
   "Naši hrdinové 1939-1945"


  • partneři

   Ela (Elly) Traubová (Oplatková)
   sňatek: 26. 12. 1907, Praha (israel. matrika)


  • děti

   Jiří Rostislav Traub


  • rodiče

   Isak Traub
   Marie Traub (Schulhof)


  • ulice

   Čápkova
   bydliště Úvoz
   bydliště Pilgramgasse
   bydliště doložené v roce 1908 (dnes Divadelní)


  • osoba na objektech

   uctění památky oběti okupace - H. Traub
   jiná realizace: Čápkova 5/02 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01 oběti okupace
   pamětní deska: Křenová 36/02 učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  • události

   19. 7. 2013
   Zasazení nových pamětních kostek, tzv. „Stolpersteine", zvaných též "Kameny zmizelých" 23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I
   29. 3. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "Ae"
   v transportu měl číslo 400
   18. 9. 1907
   Zahájení vyučování na gymnáziu na Křenové ulici
   jeden z profesorů školy


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, blat


Aktualizováno: 22. 10. 2018