Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloslava Nebeská

  MUDr. Miloslava Nebeská


  • * 3.4.1914 Brno


  • lékařka
   dítě osobností: JUDr. Václav Karel Javůrek a Ing. Miloslava (Slávka) Vuletič-Donátová
   partner osobností: MUDr. Mirko Svozil a JUDr. Jaroslav Nebeský


  • rodné jméno

   Javůrková, ovdovělá Svozilová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   po popravě prvního manžela se provdala za JUDr. Jaroslava Nebeského (*1907), který po roce 1948 musel odejít z advokacie


  • bydliště

   Brno, Wurmova 12


  • vzdělání

   Čsl. dívčí reformované reálné gymnázium v Brně, Augustinská 7–9 (1933 maturita),
   1934–1940 a 1945 LF MU v Brně (12. 7. 1945 promoce)


  • zaměstnání

   oční lékařka


  • poznámky

   (životopisné údaje pro naši encyklopedii upřesnil dne 25. 1. 2013 MUDr. Tomáš Nebeský, děkujeme)


  • partneři

   Mirko Svozil
   (první manžel) Jaroslav Nebeský
   (druhý manžel)


  • děti

   Tomáš Nebeský
   Jaroslav Nebeský


  • rodiče

   Václav Karel Javůrek
   Miloslava (Slávka) Vuletič-Donátová (Donátová, rozloučená Javůrková)


  • ulice

   Wurmova
   bydliště


  • autor

   Menš, Kal, Lik


Aktualizováno: 18. 06. 2015