Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Švábeník

  PhDr. Jan Švábeník


  • * 24.6.1886 Kdousov, okr. Moravské Budějovice – † 16.3.1942 Osvětim


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Olomouc, Littauergasse 25 (v době zatčení)


  • vzdělání

   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (ZS 1905/1906 – 10. 11. 1909)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (udělen dne 15. 12. 1945, číslo matriky 14 772)


  • dílo

   - Příspěvky k anatomii a histologii nematomorph. Praha, Královská Česká společnost nauk 1909.
   - Parasitismus a metamorfosa druhu gordius tolosanus duj.


  • zaměstnání

   gymnázium Valašské Meziříčí,
   gymnázium Břeclav,
   učitelský ústav v Brně,
   Státní koedukační ústav učitelský v Olomouci (od roku 1935 ředitel ústavu)

  • odborné a zájmové organizace

   Slovácký krúžek v Břeclavi,
   Klub českých turistů,
   Královská česká společnost nauk


  • poznámky

   PhDr. Jan Švábeník učil přírodní vědy a fyziku na nižším stupni gymnázia ve Valašském Meziříčí a v Břeclavi.
   Byl velmi společenský, miloval hudbu, koncerty, divadlo, plesy. Jako člen Slováckého krúžku v Břeclavi, kde zpíval a tančil, poznal Miladu Valentovou, se kterou se oženil. V Brně vyučoval na učitelském ústavu biologii a pedagogiku (zde mimo jiné učil i herce Karla Högra). V roce 1935 byl přeložen do Olomouce jako ředitel tamního učitelského ústavu. V Olomouci byl v září 1941 zatčen gestapem.
   Po převezení do Brna vězněn v Kounicových kolejích, odkud byl v březnu 1942 transportován do Osvětimi. Zde 16. 3. 1942 v 15.30 hodin zemřel, jak se uvádí v úmrtním listu datovaném v Osvětimi 10. 4. 1942; příčina smrti neuvedena.

   (Životopis upřesnila a obrazovou dokumentaci poskytla 24. 2. 2009 čtenářka naší encyklopedie Marie Pokorná, děkujeme.)


  • obrazy

   img8490.jpg img8486.jpg img8487.jpg img8488.jpg img8489.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Höger
   žák


  • partneři

   Milada Švábeníková (Valentová)


  • rodiče

   František Švábeník
   Terezie Švábeníková (Robíčková)


  • sourozenci

   Františka Švábeníková
   Marie Švábeníková
   Karel Švábeník
   František Švábeník


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 01. 02. 2019

Jan Švábeník. Obrazovou dokumentaci poskytla paní Marie Pokorná, děkujeme.