Internetová encyklopedie dějin Brna

František Doušek

  František Doušek


  • * 22.3.1871 Královo Pole (Brno)


  • královopolský učitel, hudebník a sokolský aktivista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se v rodině královopolského tesařského mistra V. Douška. Kromě pedagogické profese byl mimořádně aktivní i veřejně. V roce 1896 byl zvolen do výboru Spolku mateřské školy, v letech 1896–1911 byl správcem veřejné knihovny Knihovního spolku, kde provedl v roce 1908 první katalogizaci knihovního fondu.
   V letech 1910–1912 se velice zasloužil o prosazení výstavby nové školní budovy. Od roku 1912 pracoval mnoho let jako jednatel místní školní rady, v roce 1923 spoluzakládal Svaz národního osvobození a stal se jeho prvním předsedou.
   Obyvatelům Králova Pole byl však znám hlavně jako výborný muzikant. Ještě jako student se stal přechodně sbormistrem pěveckého sboru Čtenářského spolku a znovu se jeho řízení ujal v roce 1897.
   V roce 1903 vedl ochotnický pěvecký sbor "Muzikáři" a v roce 1907 se uskutečnil jeho návrh na přeměnu Čtenářského spolku na pěvecký spolek Lumír, jehož se stal prvním sbormistrem. V roce 1918 pak převzal po zemřelém kapelníkovi Kepákovi řízení místní "národní hudby", se kterou účinkoval na mnoha společenských (zejména sokolských) akcích. V roce 1937 odešel pro nemoc na odpočinek.


  • bydliště

   Brno:
   - Žabovřeská (dnes Berkova) č. 14
   - Riegrova č. 8


  • zaměstnání

   1894–1920 podučitel a učitel na I. obecné škole chlapecké,
   1915–1917 zastupující řídící učitel na II. obecné škole chlapecké (za onemocnělého K. Kerwitzera),
   1920–1937 řídící učitel na I. obecné škole chlapecké

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol,
   Svaz národního osvobození


  • poznámky

   V roce 1894 vstoupil jako mladý začínající kantor do Sokola, kde působil zpočátku jako jednatel. V září 1896 se pro neshody funkce jednatele vzdal a věnoval se po léta kulturní činnosti v divadelním a hudebním odboru jednoty.
   V roce 1911 je dokonce pro kritiku vedení ze Sokola přechodně vyloučen, po čase je však jeho členství obnoveno. Jeho další působení v sokolské jednotě je pak již oceňováno jako veskrze pozitivní. K jeho sedmdesátinám uspořádal Sokol na jaře 1941 slavnostní večer.
   (Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • prameny, literatura


  • ulice

   Žabovřeská
   bydliště Riegrova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17562, Matrika narozených Brno-Královo Pole, Nejsvětější Trojice 1870–1876, s. 62.


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 17. 03. 2019