Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Burian

  Jan Burian


  • * 7.5.1884 Hvozdeček – † 12.7.1977 Litovel


  • sbormistr a pedagog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   sbíral lidové písně na Litovelsku


  • vzdělání

   studium na učitelském ústavu v Brně,
   soukromé hodiny hudební teorie u A. Petzolda v Olomouci,
   zkouška ze sborového zpěvu (1920)


  • zaměstnání

   pedagog a ředitel na měšťanské škole v Litovli

  • odborné a zájmové organizace

   sbormistr pěveckého sdružení v Litovli (1932–1949)


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 07. 07. 2014