Internetová encyklopedie dějin Brna

Vojtěch Šobora

  Vojtěch Šobora


  • * 1.4.1908 Lhotka nad Bečvou (okres Vsetín) – † 8.1.1943 Vratislav


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   po celou dobu pedagogického působení jej provázela pověst velkého vlastence, obdivovatele prezidenta T. G. Masaryka a přívržence politiky dr. Edvarda Beneše

  • příčina úmrtí

   popraven


  • vzdělání

   gymnázium Hranice na Moravě (1928 maturita),
   Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy - obor matematika-fyzika (1933 promoce)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (propůjčen 17. 11. 1945)

  • jiné pocty

   jméno Vojtěcha Šobory je uvedeno na pamětní desce ve Lhotce nad Bečvou a na pietním hrobu "Těm, kteří se nevrátili" na hřbitově v Lešné, který byl vysvěcen již 1. července 1945


  • zaměstnání

   profesor,
   posledně Masarykův státní koedukační ústav učitelský ve Valašském Meziříčí

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek abstinentů Lešná (předseda),
   Divadelní spolek Sokola Lešná (vedoucí),
   Automotoklub Lešná (předseda)


  • poznámky

   Od mládí jako nadaný a pilný žák se chtěl stát učitelem. Protože příjem rodiny nestačil na placení studií, kondicemi si opatřoval potřebné finanční prostředky.
   Po základní vojenské službě nastoupil v roce 1936 na měšťanské školy v Bolaticích, od roku 1937 v Novém Bohumíně, 1938 v Novém Jičíně.
   Po obsazení pohraničí nastoupil na měšťanskou školu ve Valašském Meziříčí. Profesor Šobora se angažoval v množství spolků a organizací (uvádíme jen stručný výběr), ve školách a spolcích přednášel na téma tělesného rozvoje, abstinence, politické orientace Československé republiky atp.
   Jako záložní důstojník a jeden z čelných představitelů Sokola Lešná se zapojil již 19. března 1939 do odbojové organizace Obrana národa (v okresním velitelství Valašské Meziříčí měl na starosti zbrojní oddělení), v létě 1939 navázal spojení s ilegální skupinou Sokolská obec v odboji. Podílel se na shromažďování zbraní a munice, které byly získávány ilegálními cestami z Podkarpatské Rusi, na organizaci přechodů osob do zahraničí.
   Na základě udání zatčen vsetínským gestapem 2. února 1940 ve Lhotce nad Bečvou, kde byl se svým tříletým synkem na návštěvě u sestry. Vyslýchán na gestapu ve Vsetíně, později v Uherském Hradišti, odtud převezen do Brna do Kounicových kolejí, dále vězněn ve Wohlau a Vratislavi. V létě 1942 odsouzen Lidovým soudem k trestu smrti.
   (Životopisné údaje pro naši encyklopedii doplnil pan Libor Šobora, děkujeme.)


  • obrazy

   img2255.jpg img2256.jpg


  • prameny, literatura


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 14. 04. 2019

Z leva: bratr Alois, švagr Petr, sestra Filemona ( žena Petra) - v brýlích Vojtěch. Foto z rodinného archivu.