Internetová encyklopedie dějin města Brna

Karla Bartošová

  Karla Bartošová


  • * 10.1.1872 Královo Pole – † 10.6.1958 Brno


  • pěstounka v mateřské škole, první starostka ženského odboru Sokola Královo Pole
   partner osobnosti: František Jan Bartoš


  • rodné jméno

   Kleinová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Jejím bratrancem byl brněnský hudební skladatel Vilém Petrželka.
   V mateřské škole uplatňovala při výchově dětí tehdy moderní zásady německého pedagoga Friedricha Fröbela (1782–1852), tvůrce systému výchovy předškolních dětí v tzv. „dětských zahrádkách“ (Kindergarten). Po sňatku musela podle dobových předpisů svoje povolání opustit.


  • bydliště

   Královo Pole:
   - Kamenná (dnes Šafaříkova) 6 – do roku 1890
   - Rudolfova (dnes Vackova) 14 – do roku 1905

   Soběšice č. 53 (myslivna U dubu) – do roku 1928

   Brno:
   - Metodějova 6 – do roku 1937
   - Palackého třída 10 (dnes 79) – do roku 1938
   - Smetanova (dnes Berkova) 88


  • vzdělání

   c.k. dívčí peadagogium (učitelský ústav), Brno, Wawrova (dnes Hybešova) ulice,
   soukromá Pivoňkova pěvecká škola


  • zaměstnání

   1895–1897 výpomocná pěstounka - Mateřská škola, (Mojmírovo náměstí 9),
   1897–1905 vedoucí pěstounka tamtéž

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Královo Pole (v letech 1900–1901, 1. starostka ženského odboru),
   aktivně působila v řadě českých spolků (Dobročinný komitét dam, Matice královopolská, Čtenářsko-pěvecký spolek)


  • poznámky

   (za laskavé poskytnutí informací děkujeme panu Ladislavu Bartošovi)


  • obrazy

   img13328.jpg img13329.jpg img13330.jpg img13331.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Karla Bartošová, roz. Kleinová (1872-1958)"


  • osoby

   Vilém Petrželka
   bratranec


  • partneři

   František Jan Bartoš
   sňatek: 18. 11. 1905, Královo Pole


  • děti

   Ladislav Bartoš


  • ulice

   Mojmírovo náměstí
   sídlo mateřské školy, kde Karla Kleinová pracovala jako pěstounka Šafaříkova
   bydliště (do roku 1890) Vackova
   bydliště (do roku 1905) Metodějova
   bydliště Berkova
   bydliště
   další ulice (1)...
   Palackého třída
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 04. 02. 2014

Karla Bartošová (fotografie z roku 1940). Snímek poskytl pan Ladislav Bartoš, děkujeme.