Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Martinek

  P. Josef Martinek


  • * 18.2.1888 Prace (okres Brno-venkov) – † 29.5.1962 Prace (okres Brno-venkov)


  • profesor III. státního reálného gymnázia v Brně, hudební pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Práce čp. 34 (rodný dům),
   Brno, Falkensteinerova 47


  • vzdělání

   První české gymnasium v Brně (1899–1907),
   bohosloví v Brně (1907–1911),
   v hudbě se vzdělával soukromě a v desetiměsíčním kurzu varhanní školy u L. Janáčka, později u kapelníka Živného


  • dílo

   Napsal na čtyřicet děl, také dvě mše a různé duchovní zpěvy.

   Vlastním nákladem z toho vydal:
   - 10 Pange lingua op. 1 pro mužský sbor. Brno 1937.
   - České sbory na Boží tělo op. 16 pro smíšený sbor. Brno 1937.
   - 9 Pange lingua op. 18 pro smíšený sbor. Brno 1931.
   - Te Deum op. 24 pro smíšený sbor, varhany a orchestr. Brno 1930.

   Zajímavé jsou rovněž „Koledové květy“ pro smíšený sbor (OP 1928, nahrány firmou Novitas na gramofonové desky) a „Koledy“ pro mužský sbor.

   Tvořil i světské skladby:
   Písně beze slov (pro klavír), Valčík (pro orchestr), Polku (pro orchestr).


  • zaměstnání

   profesor náboženství (do okupace), současně docent církevního zpěvu v brněnském alumnátě a ředitel kůru u sv. Michala v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   založil Cyrilskou jednotu u chrámu sv. Michala,
   řídil kostelní zpěv v Praci a Blažovicích


  • poznámky

   (za doplnění literatury k osobnosti Josefa Martínka děkujeme RNDr. Tomáši Pávovi)


  • obrazy

   img18365.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Inocenc Haňka
   přítel, jako bohoslovci byli vybráni v roce 1910 na národní pouť do Svaté země Leoš Janáček
   učitel Josefa Martinka Karel Skoupý
   přítel, jako bohoslovci byli vybráni v roce 1910 na národní pouť do Svaté země Stanislav Živný
   učitel Josefa Martinka


  • rodiče

   Jan Martinek
   Josefa Martinková (Kalabová)


  • ulice

   Falkensteinerova
   bydliště (dnes Gorkého)


  • události

   9. 8. 1910
   Druhá moravská pouť do Svaté země
   účastník


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 29. 08. 2016

Loď Tirolia, v níž poutníci cestovali z Terstu do Jeruzalému. Foto z knihy: Emil Procházka, Do Svaté země, vydání 1911.