Internetová encyklopedie dějin Brna

Adolf Liebscher

  prof. Dr. Ing. arch. Adolf Liebscher


  • * 3.5.1887 Praha – † 27.9.1965


  • architekt, řádný profesor České vysoké školy technické v Brně


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1945 obviněn z kolaborantství s Němci a přeložen na trvalý odpočinek (1949), teprve v roce 1969 posmrtně rehabilitován rehabilitační komisí FAST VUT v Brně


  • bydliště

   Brno:
   - Kounicova 34
   - Akademická 31


  • vzdělání

   reálka v Praze v Ječné ulici (1905),
   ČVŠT v Praze - odbor architektury (v roce 1911 vykonal 2. státní zkoušku),
   studium v zahraničí,
   1921 doktorát technických věd


  • dílo

   regulační plány desítek měst


  • zaměstnání

   asistent na ČVŠT v Praze,
   praktický architekt,
   ČVŠT v Brně (1922 mimořádný profesor) - přednášky dějin architektury, nauky o kompozici a o výstavbě měst

  • odborné a zájmové organizace

   úředně autorizovaný inženýr pro architekturu a pozemní stavby,
   ve volném čase maloval,
   člen Klubu architektů


  • obrazy

   img15042.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Kranz
   student


  • partneři

   Jarmila Liebscherová (Štechová, provdaná Málková)
   (druhá manželka)


  • rodiče

   Adolf Liebscher


  • ulice

   Kounicova
   bydliště


  • události

   16. 3. 1937
   Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem technických věd
   děkan odboru architektury a pozemního stavitelství brněnské české techniky


  • související odkazy

   mapa
   Adolf Liebscher


  • autor

   Menš, blat


Aktualizováno: 14. 10. 2015

Adolf Liebscher. Uloženo v Archivu VUT v Brně ve Sbírce fotografií.