Internetová encyklopedie dějin Brna

Čeněk Josef Landa

  Čeněk Josef Landa


  • * 16.1.1888 Vídeň (Rakousko) – † 22.7.1974 Choustník, okr. Tábor


  • politik; generální tajemník Čs. strany křesťansko-sociální


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Wien XVI, Yppenplatz 2 (místo narození),
   Brno,
   Veselí na Lužnicí, Jiráskova (A. Jiráska) 386/I


  • vzdělání

   škola ve Veselí nad Lužnicí,
   ve Vídni se učil mechanikem


  • dílo

   - Promluvy před šikem. Ústřední rada Orla čsl., Brno 1922.
   - Křesťanský socialismus průpravou ke křesťanskému solidarismu. Odborové sdružení křesťansko-sociální, Brno 1926.
   - Pomůcka pro řečníky a řečnice křesťansko-sociální. Brno 1930.


  • zaměstnání

   úředník


  • hrob

   hřbitov ve Veselí nad Lužnicí


  • poznámky

   Již v době pobytu ve Vídni se podílel na spolkovém životě v tamních českých kulturních a sociálních spolcích. Roku 1912 odešel do Brna jako funkcionář Odborového sdružení křesťanského dělnictva.
   Od roku 1919 zastupoval Čs. stranu lidovou na brněnské radnici jako člen městské rady. V roce 1925 je doložen jako „úřadující II. radní“, člen městské rady, člen městského zastupitelstva za Československou stranu lidovou, člen Direktoria pro plynárnu a elektrárnu. V roce 1929 byl zvolen prvním náměstkem starosty města Brna.
   Jako generální tajemník Odborového sdružení křesťansko-sociálního dělnictva v roce 1929 následoval předsedu Antonína Čuříka při odchodu z ČSL a spolu s ním založil samostatnou Čs. křesťansko-sociální stranu; ta se později přičlenila ke straně agrární, ale v roce 1936 se znovu osamostatnila.
   V roce 1937 Čeněk Landa z části strany vytvořil samostatnou Národní křesťansko-sociální stranu, která se pokoušela neúspěšně o spolupráci s Československou stranou lidovou. Od roku 1946 působil jako organizační a propagační referent Ústřední politické kanceláře ČSL, později pracoval na národním výboru ve Veselí nad Lužnicí a v Soběslavi.

   (Informace doplnil a fotografie pro naši encyklopedii dne 11. 11. 2013 poskytl pan M. Landa, děkujeme.)


  • obrazy

   img16376.jpg img16377.jpg img16378.jpg img16379.jpg img16380.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Antonín Čuřík
   spolupracovník


  • rodiče

   Čeněk Landa
   Mathilda Landová (Umlaufová)


  • ulice

   Neugasse (Nová)
   sídlo kanceláře v domě č. 8 (dnes Lidická ulice), doloženo v letech 1925 a 1933


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 08. 02. 2015

Čeněk Josef Landa ve své kanceláři. Fotografii z rodinného archivu poskytl pro naši encyklopedii pan M. Landa, děkujeme.