Internetová encyklopedie dějin města Brna

Slavoj Czesaný

  Slavoj Czesaný


  • * 11.2.1940


  • ekonom, autor řady publikací v oboru


  • dílo

   zobrazit - Analýza variant rozvoje zemědělskoprůmyslového komplexu: studijní zpráva (1980)

   - Strukturální adaptace národního hospodářství v procesu ekonomického růstu (1981)

   - Metodologické přístupy k analýze a plánování zemědělsko-průmyslového komplexu: [Názvu předchází:] národohospodářské problémy komplexu výrobních odvětví... (1981)

   - Ekonomické a ekologické aspekty rozvoje zemědělství v perspektivě: studijní zpráva (1982)

   - Změněné podmínky, ekonomický růst a jeho intenzifikace (1982)

   - K problematice směrů a utváření výrobní struktury čs. ekonomiky (1983)

   - Metodologické a praktické aspekty využití ukazatelů národního důchodu: expertiza (1984)

   - Analýza dynamiky a struktury vývoje zemědělství v členských zemích RVHP: studijní zpráva (1984)

   - Zdokonalování struktur při intenzifikaci ekonomiky (1986)

   - Komparační analýza rozvoje národního hospodářství ČSSR a NSR (1988)

   - EURO: postup a důsledky zavádění nové měny pro banky, podniky a občany (1998)

   - Česká ekonomika na prahu 21. století: trendy: kontexty: perspektivy (1998)

   - Vývoj hospodářského cyklu v Evropské unii (2004)

   - Hospodářský cyklus: teorie, monitorování, analýza, prognóza (2006)

   - Koncepty a měření udržitelného rozvoje (2007)

   - Komponenty bohatství zemí (2009)

   a další


  • rodiče

   Drahomíra Czesaná (Polcarová)
   Karel Czesaný


  • sourozenci

   Igor Czesaný


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 11. 09. 2018