Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Sokola

  Miloš Sokola


  • * 18.4.1913 Bučovice – † 28.9.1976 Malé Kyšice


  • skladatel a houslista


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Malé Kyšice


  • vzdělání

   1936–1938 studium na konzervatoři v Brně - hra na housle u O. Vávry a kompozice u V. Petrželky,
   1938–1940 studium na Mistrovské škole pražské konzervatoře u Vítězslava Nováka,
   studium skladby dokončil u Jaroslava Křičky (1944)


  • dílo

   ORCHESTRÁLNÍ SKLADBY:
   - Passacaglia, toccata a fuga. (1943)
   - Variace na téma Vítězslavy Kaprálové. (1952)
   - Devátý květen. Symfonická báseň. (1960)
   - Symfonický triptych. (1976)
   - Sinfonia variazione. (1976)

   KONCERTY:
   - Koncert pro housle a orchestr. (1952)
   - Koncert pro varhany a smyčcový orchestr. (1971)
   - Concertino pro klavír a komorní orchestr. (1974)

   KANTÁTY:
   - Balada o snu, pro soprán, baryton, mužský sbor a orchestr na slova Jiřího Wolkera. (1938)
   - Moře. Preludium, variace a fuga pro baryton, smíšený sbor a orchestr na slova Jiřího Wolkera. (1945)

   SBORY:
   - Šťastnému děvčeti. Cyklus mužských sborů na slova Jiřího Wolkera. (1946)
   - Dva mužské sbory na slova Františka Halase. (1969)
   - Zpěv lidského srdce. Mužský sbor na slova Oldřicha Mikuláška. (1969)
   - Na břehu řeky Svratky. Mužský sbor na slova Vítězslava Nezvala. (1974)

   PÍSNĚ:
   - Dvě písně pro nižší hlas a klavír na slova Vítězslava Nezvala. (1932)
   - V tmách. Písně pro hlas, violu a klavír na slova F. Werfela a O. Picka. (1932)
   - Zpěvy o lásce, pro soprán a varhany nebo klavír na slova K. Gibraina. (1941)
   - Ukolébavky pro alt a klavír na slova českých básník.ů (1945)
   - Steam-boat. Píseň pro hluboký hlas a klavír na slova Tristana Corbiera. (1946)
   - Popěvky o lásce. Cyklus písní pro tenor a klavír na slova Jaroslava Seiferta. (1970)

   KLAVÍRNÍ SKLADBY:
   - Pět miniatur pro klavír. (1931)
   - Sonáta pro klavír. (1946)
   - Valčíky pro klavír. (1953)
   - Dvanáct preludií pro klavír. (1954)
   - Suita pro klavír pravou rukou. (1972)

   VARHANNÍ SKLADBY:
   - Passacaglia, toccata, chorál a fuga. (1946)
   - Ciaccona. (1958)
   - PassacagIia quasi toccata B-A-C-H. (1963)
   - Introdukce a fuga B-A-C-H. (1972)
   - Studie B-A-C-H. (1972)
   - Andante cantabile. (1973)
   - Passacaglia a fuga. (1976)

   SMYČCOVÉ KVARTETY:
   - Smyčcový kvartet č. 1. (1944)
   - Smyčcový kvartet č. 2 "Píseň nejvyšší věže" s tenorovým sólem na slova A. Rimbauda. (1946)
   - Smyčcový kvartet č. 3. (1955)
   - Smyčcový kvartet č. 4. (1964)
   - Smyčcový kvartet č. 5. (1973)

   KOMORNÍ SKLADBY PRO 2 A VÍCE NÁSTROJŮ:
   - Čtyři skladby pro housle a klavír. (1932)
   - Sonáta pro housle a klavír. (1968)
   - Dechový kvintet. (1973)
   - Sonáta pro violoncello a klavír. (1974)
   - Largo pro violoncello a varhany. (1974)

   OPERA:
   - Marnotratný syn. Opera na libreto Václava Renče. (1948)


  • zaměstnání

   1941–1942 správce na hudební škole spolku Moravan v Kroměříži,
   1942–1973 houslista orchestru Národního divadla


  • poznámky

   Veškerý svůj volný čas věnoval kompoziční činnosti. Nejintenzívněji se věnoval tvůrčí práci v posledních třech letech života, která strávil v klidné pohodě v Malých Kyšicích na Kladensku, kde vzniklo jeho největší symfonické dílo Variační symfonie, jejíž premiéry 1. února 1979 se již nedočkal.
   Jeho hudba měla příznivý ohlas u posluchačů a varhanní skladby se hrály takřka po celém světě. Jejich nahrávky vycházely v podání mnoha renomovaných českých (V. Rabas, J. Reinberger, K. Klugarová, J. Pokorná, I. Sokola) a zahraničních interpretů (Jennifer Bate v Londýně, Conrad Voppel v Německu, J. Romanov v Moskvě, W. Weller a K. Rapf ve Vídni ad.).
   Nastudování opery Marnotratný syn v Olomouci v roce 1963 bylo úspěchem, jakého tehdejší česká původní hudebně dramatická tvorba dosahovala jen zřídka.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vilém Petrželka
   profesor


  • autor


Aktualizováno: 14. 04. 2019