Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Sokola

  Miloš Sokola


  • * 18.4.1913 Bučovice – † 28.9.1976 Malé Kyšice


  • skladatel a houslista


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Malé Kyšice


  • vzdělání

   1936–1938 studium na konzervatoři v Brně - hra na housle u O. Vávry a kompozice u V. Petrželky,
   1938–1940 studium na Mistrovské škole pražské konzervatoře u Vítězslava Nováka,
   studium skladby dokončil u Jaroslava Křičky (1944)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1941–1942 správce na hudební škole spolku Moravan v Kroměříži,
   1942–1973 houslista orchestru Národního divadla


  • poznámky

   Veškerý svůj volný čas věnoval kompoziční činnosti. Nejintenzívněji se věnoval tvůrčí práci v posledních třech letech života, která strávil v klidné pohodě v Malých Kyšicích na Kladensku, kde vzniklo jeho největší symfonické dílo Variační symfonie, jejíž premiéry 1. února 1979 se již nedočkal.
   Jeho hudba měla příznivý ohlas u posluchačů a varhanní skladby se hrály takřka po celém světě. Jejich nahrávky vycházely v podání mnoha renomovaných českých (V. Rabas, J. Reinberger, K. Klugarová, J. Pokorná, I. Sokola) a zahraničních interpretů (Jennifer Bate v Londýně, Conrad Voppel v Německu, J. Romanov v Moskvě, W. Weller a K. Rapf ve Vídni ad.).
   Nastudování opery Marnotratný syn v Olomouci v roce 1963 bylo úspěchem, jakého tehdejší česká původní hudebně dramatická tvorba dosahovala jen zřídka.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vilém Petrželka
   profesor


  • autor


Aktualizováno: 14. 04. 2019